29
ژانویه

قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷ + آخرین تغییرات

قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷

آخرین اخبار پلیمری و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران :

توجه :

این شرکت در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلیمری هیچگونه فعلالیتی ندارد 

 انتشار قیمت مواد اولیه پلیمری در این وبسایت صرفا جهت اطلاع همکاران گرامی میباشد.

عنوان کالاشنبه ۱۱/۶ (ریال)یکشنبه ۱۱/۷ (ریال)دوشنبه ۱۱/۸ (ریال)سه شنبه ۱۱/۹ (ریال)
۰۰۳۵۱۱۵,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰
EX5 Jam۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۵۰۰۱۱۱,۰۰۰۱۱۱,۰۰۰
EX5 Bakhtar۱۰۶,۵۰۰۱۰۶,۰۰۰۱۰۴,۵۰۰۱۰۴,۴۰۰
EX5 Marun۱۰۹,۵۰۰۱۰۹,۵۰۰۱۰۹,۰۰۰۱۰۸,۵۰۰
F7000 Mehr۱۱۱,۵۰۰۱۱۱,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱۱۲,۵۰۰
F7000 Ilam۱۰۸,۵۰۰۱۰۹,۰۰۰۱۰۹,۵۰۰۱۱۰,۵۰۰
۵۱۱۰۱۰۶,۵۰۰۱۰۶,۰۰۰۱۰۴,۸۰۰۱۰۵,۶۰۰
Bl3 Jam۱۱۳,۵۰۰۱۱۲,۵۰۰۱۱۲,۰۰۰
Bl3 Marun۱۱۳,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰۱۱۱,۵۰۰
Bl3 Bakhtar۱۱۲,۵۰۰۱۱۲,۵۰۰۱۱۱,۵۰۰۱۱۱,۵۰۰
۰۰۷۵۹۸,۵۰۰۹۸,۰۰۰۹۹,۰۰۰۹۹,۰۰۰
۰۲۰۹۸,۰۰۰۹۸,۰۰۰۹۹,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
Lf190۹۷,۵۰۰۹۷,۰۰۰۹۷,۳۰۰۹۸,۰۰۰
۲۲B02۹۸,۰۰۰۹۶,۸۰۰۹۶,۵۰۰۹۷,۰۰۰
۵۲۵۱۸۹۷,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۳۰۰۹۷,۵۰۰
Hi500۹۸,۲۰۰۹۸,۲۰۰۹۸,۵۰۰۹۹,۵۰۰
۲۴۲۰h۱۰۶,۸۰۰۱۰۶,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰
۲۴۲۰d
۲۴۲۰K
۲۱۰۲۹۶,۴۰۰۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰۹۶,۰۰۰
۲۱۰۲ Off1
۲۱۰۰
۲۲۰۰
Lld209 Amir۱۰۴,۰۰۰۱۰۴,۲۰۰۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
Lld209 Arak
PE80 Amir۱۱۱,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰
PE80 Arak
CRP100 Amir Kabir۱۱۰,۰۰۰۱۱۱,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰
CRP100 Maroun۱۱۰,۰۰۰۱۱۱,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰
CRP100 jam۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰
CRP 100 Shazand۱۱۷,۰۰۰۱۱۶,۰۰۰۱۱۶,۰۰۰
Z30G۱۴۴,۵۰۰۱۴۴,۰۰۰۱۴۲,۵۰۰۱۴۳,۰۰۰
V30G
Z30s Mar
C30s۱۴۴,۰۰۰۱۴۴,۰۰۰۱۴۲,۰۰۰۱۴۲,۵۰۰
Z30s Ar۱۴۵,۰۰۰۱۴۴,۵۰۰۱۴۲,۰۰۰۱۴۳,۰۰۰
V30s
۳۸۴۰ Tabriz۱۰۰,۰۰۰۹۹,۵۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰
۳۸۴۰ Arak
۷۲۴۰۱۲۸,۵۰۰۱۲۹,۵۰۰۱۲۸,۵۰۰۱۲۸,۰۰۰
۱۵۴۰۱۱۵,۵۰۰۱۱۴,۰۰۰۱۱۲,۵۰۰۱۱۳,۵۰۰
۱۵۵۱۱۱۵,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰۱۱۲,۲۰۰
۷۸۱ pet۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰
۷۸۵ pet۱۵۱,۰۰۰۱۵۱,۰۰۰
۸۲۱ pet۱۵۴,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۸۲۵ pet
۵۲۵
۵۵۲R Jam
۵۵۲R shazand۱۴۳,۵۰۰
۵۵۲R Maroun۱۴۵,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰۱۴۳,۰۰۰۱۴۳,۵۰۰
۵۱۰L Jam۱۴۴,۵۰۰۱۴۴,۵۰۰۱۴۲,۰۰۰۱۴۲,۵۰۰
۵۱۰L Navid
۵۵۰J Jam۱۴۴,۵۰۰۱۴۴,۵۰۰۱۴۲,۵۰۰۱۴۳,۰۰۰
R60
۵۴۸R
RP340
RP340 Arak
۴۴۰G
۴۴۰L۱۳۴,۰۰۰
MR230
ZR230
ZR 340
۳۳۲C
۳۳۲L
۵۱۰L Arak
PVC S65 Ghadir۸۴,۵۰۰۸۲,۶۰۰۸۳,۰۰۰
PVC S65 Arvand۸۲,۵۰۰۸۲,۰۰۰۸۱,۷۰۰
PVC S65 Bandar۸۲,۵۰۰۸۲,۵۰۰۸۲,۵۰۰
PVC S65 Abadan
PVC S65 Ghadir kaf۸۳,۰۰۰۸۰,۰۰۰
PVC S65 Arvand kaf۸۰,۵۰۰۸۰,۵۰۰۸۰,۵۰۰
PVC S65 Bandar kaf۸۱,۰۰۰۸۰,۸۰۰۸۱,۰۰۰
PVC S65 Abadan kaf
Absn50۱۶۳,۰۰۰۱۶۵,۵۰۰۱۶۵,۵۰۰۱۶۴,۰۰۰
ABS150۱۵۲,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
ABS 10415
ABS 10720
ABS 10733
Lale 1922۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۵,۰۰۰۹۶,۰۰۰
۱۹۲۲ Arya۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۵,۰۰۰۹۶,۰۰۰
BL4 jam
R40 Arak
۰۶۰
EX5 Amir
۶۰۴۰
۶۰۵۱۱
DOP Oil۱۲۶,۰۰۰۱۲۶,۰۰۰۱۲۶,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰
S 5000۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۵۰۰۱۰۸,۵۰۰۱۰۸,۰۰۰

قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷

آخرین اخبار و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران

یادآور میشود , قیمت مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و صرفا جهت اطلاع و رفاه حال همکاران محترم منتشر میگردد و این شرکت هیچگونه فعالیتی در امور خرید و فروش مواد اولیه ندارد.

قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار تهران / آخرین تغییرات قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد تهران

منبع : انپیا


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید  ?

صفحات مرتبط :

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب پلی اتیلن , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.
فروش محصولات پلی اتیلن نوین با حمل رایگان در تهران و البرز میباشد.

اشتراک گذاری :