شماره تماس : 02155659631 | همراه : 09125987671

استاندارد های مرجع لاستیک و پلاستیک + لیست کامل

استاندارد های مرجع لاستیک و پلاستیک + لیست کامل استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت استفاده جامعه ی متخصصین صنعت پلیمری در وبسایت پلی اتیلن نوین منتشر میشود , لازم بذکر است که استاندارد های مرجع که در فهرست ذیل آمده است ,این لیست عبارت است از :

 • استاندارد ASTM (  انجمن مواد و آزمون آمریکا)
 • استاندارد ISO ( موسسه بین المللی استاندارد )
 • استاندارد AWWA ( انجمن امور آبی آمریکا )
 • استاندارد BSI ( موسسه استاندارد بریتانیا )
 • استاندارد DIN ( موسسه استاندارد آلمان )
 • استاندارد ISIRI ( سازمان استاندارد ملی ایران )

استاندارد های آزمون لاستیک و پلاستیک (پلیمر ها)

استاندارد شرح
ASTM D1238 This test method covers measurement of the rate of extrusion of molten resins through a die of a specified length and diameter under prescribed conditions of temperature, load, and piston position in the barrel as the timed measurement is being made.
ASTM D1414 These test methods describe the procedures for determining the physical properties of O-rings and changes in these properties due to aging.
ASTM D1456 This test method covers determination of the elongation of soft vulcanized rubber compounds under a specified stress.
ASTM D1621 This test method describes a procedure for determining the compressive properties of rigid cellular materials, particularly expanded plastics.
ASTM D1708 This test method covers the determination of the comparative tensile strength and elongation properties of plastics in the form of standard microtensile test specimens when tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity, and testing machine speed. It can be used for specimens of any thickness up to 3.2 mm (1/8 in.), including thin films.
ASTM D1894 This test method covers determination of the coefficients of starting and sliding friction of plastic film and sheeting when sliding over itself or other substances at specified test conditions. The procedure permits the use of a stationary sled with a moving plane, or a moving sled with a stationary plane. Both procedures yield the same coefficients of friction values for a given sample.
ASTM D2412 This test method covers the determination of load-deflection characteristics of plastic pipe under parallel-plate loading.
ASTM D2653 This test method covers the determination of the tensile properties of “as produced” elastomeric yarns made from natural rubber, spandex or other elastomers, using a constant-rate-of-extension (CRE) type tensile testing machine.
ASTM D2731 This test method covers the determination of elastic properties of “as produced” elastomeric yarns made from rubber, spandex or other elastomers. Elastic properties include force at specified elongations, permanent deformation and stress decay. Other hysteresis related properties can be calculated.
ASTM D2990 These test methods cover the determination of tensile and compressive creep and creep-rupture of plastics under specified environmental conditions
ASTM D3291 This practice determines the compatibility of plasticizers in poly(vinyl chloride) plastics by rating the amount of plasticizer that spews due to compressional stress set up inside a 180 loop bend.
ASTM D380 These test methods describe procedures for inspection and test of all types and constructions of rubber hose.
ASTM D3826 This practice covers the determination of a degradation-end point (a brittle point) for degradable polyethylene/polypropylene films and sheeting less than 1.0 mm (0.04 in.) thick.
ASTM D3846 This test method covers the determination of the in-plane shear strength of reinforced thermosetting plastics in flat sheet form in thicknesses ranging from 2.54 to 6.60 mm (0.100 to 0.260 in.)
ASTM D3914 This test method covers the determination of the in-plane shear strength of pultruded, glass-fiber reinforced, thermosetting plastic rod of diameters ranging from 19 to 32 mm (¾ to 1¼ in.)
ASTM D3916 This test method describes a procedure for determining the tensile properties of pultruded, glass-fiber-reinforced thermosetting plastic rod of diameters ranging from 3.2 mm (1/ 8 in.) to 25.4 mm (1 in.)
ASTM D395 These test methods cover the testing of rubber intended for use in applications in which the rubber will be subjected to compressive stresses in air or liquid media. They are applicable particularly to the rubber used in machinery mountings, vibration dampers, and seals.
ASTM D412 These test methods cover procedures used to evaluate the tensile (tension) properties of vulcanized thermoset rubbers and thermoplastic elastomers. These methods are not applicable to ebonite and similar hard, low elongation materials.
ASTM D413 These test methods cover the determination of the adhesion strength between plies of fabric bonded with rubber or the adhesion of the rubber layer in articles made from rubber attached to other material.
ASTM D429 These test methods cover procedures for testing the static adhesional strength of rubber to rigid materials (in most cases metals).
ASTM D4321 This test method covers the determination of yield (area per unit mass) of plastic film.
ASTM D4475 This test method covers the determination of the apparent horizontal shear strength of fiber reinforced plastic rods.
ASTM D4476 This test method covers the determination of the flexural properties of fiber-reinforced pultruded plastic rods.
ASTM D4482 This test method covers the determination of fatigue life of rubber compounds undergoing a tensile-strain cycle. During part of the cycle, the strain is relaxed to a zero value.
ASTM D5083 This test method covers the determination of the tensile properties of thermosetting reinforced plastics using test specimens of uniform nominal width when tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity, and testing-machine speed.
ASTM D5748 This test method determines the resistance of a stretch wrap film to the penetration of a probe at a standard low rate, a single test velocity.
ASTM D575 These test methods describe two test procedures for determining the compression-deflection characteristics of rubber compounds other than those usually classified as hard rubber and sponge rubber.
ASTM D5868 This test method describes a lap shear test for use in measuring the bonding characteristics of adhesives for joining fiber reinforced plastics to themselves and to metals. The method is applicable to random and fiber oriented FRP.
ASTM D6049 The viscosity and elasticity of unvulcanized rubbers and rubber compounds are determined by subjecting cylindrical test pieces to a compression/recovery cycle. The dependency on shear rate at constant shear stress is evaluated and the material fatigue behavior is determined in repeat cycle testing.
ASTM D6147 This standard specifies two methods for determining the decrease in counterforce exerted by a test specimen of vulcanized rubber or thermoplastic elastomer which has been compressed at a constant deformation under specified conditions of time and temperature.
ASTM D624 This test method describes procedures for measuring a property of conventional vulcanized thermoset rubber and thermoplastic elastomers called tear strength.
ASTM D6272 This test method covers the determination of flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, including high-modulus composites and electrical insulating materials in the form of rectangular bars molded directly or cut from sheets, plates, or molded shapes.
ASTM D6324 These test methods cover and shall be used to evaluate male condoms made of various synthetic materials.
ASTM D638 This test method covers the determination of the tensile properties of unreinforced and reinforced plastics in the form of standard dumbbell-shaped test specimens when tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity, and testing machine speed.
ASTM D6515 This test method covers a procedure to determine the recovery response of rubber after particular bending deformation, subsequent to aging in selected media at a specified temperature, and for a specified time period, thus providing a measure of the relative performance potential of compounds used in the manufacture of shaft seals.
ASTM D6742 This practice provides instructions for modifying open-hole tension and compression test methods to determine filled-hole tensile and compressive strengths.
ASTM D6746 This test method describes a method to evaluate a characteristic of raw rubber or unvulcanized rubber compounds, or both, that is designated as tensile green strength.
ASTM D695 This test method covers the determination of the mechanical properties of unreinforced and reinforced rigid plastics, including high-modulus composites, when loaded in compression at relatively low uniform rates of straining or loading.
ASTM D732 This test method covers the punch-type of shear test and is intended for use in determining the shear strength of test specimens of organic plastics in the form of sheets and molded disks in thicknesses from 0.127 to 12.7 mm (0.050 to 0.500 in.)
ASTM D790 These test methods cover the determination of flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, including high-modulus composites and electrical insulating materials in the form of rectangular bars molded directly or cut from sheets, plates, or molded shapes.
ASTM D882 These test methods describe tests to measure the properties of adhesives, commonly called rubber cements, that may be applied in plastic or fluid form and that are manufactured from natural rubber, reclaimed rubber, synthetic elastomers, or combinations of these materials.
ASTM D926 This test method covers the determination of plasticity and recovery of unvulcanized rubber by means of the parallel plate plastometer. Uncompounded, compounded, and reclaim rubber may be tested.
ASTM D953 This test method covers the determination of the bearing strength of rigid plastics in either sheet or molded form.
ASTM F1304 This test method is used to determine the deflection of relatively rigid resilient floor tile such as vinyl composition tile.
ASTM F152 These test methods cover the determination of tensile strength of certain nonmetallic gasketing materials at room temperature.
ASTM F1574 This test method covers the determination of compressive strength characteristics (crush-extrusion resistance) of gasket materials at elevated temperature.
ASTM F2018 This test method covers the requirements to determine the time-to-failure of thermoplastic resins for piping applications by uniaxial loading of a grooved tensile test specimen.
ASTM F36 This test method covers determination of the short-time compressibility and recovery at room temperature of sheet-gasket materials.
ASTM F607 This test method provides a means of determining the degree to which gasket materials under compressive load adhere to metal surfaces.
ASTM F806 This test method covers determination of the short-time compressibility and recovery at room temperature of laminated composite gasket materials.


BS 2782-10:Method 1003:1977, EN 61:1977 Methods of testing plastics. Glass reinforced plastics. Determination of tensile properties.
BS 2782-10:Method 1005:1977, EN 63:1977 Methods of testing plastics. Glass reinforced plastics. Determination of flexural properties. Three point method.
BS 2782-11:Method 1110:1989 Methods of testing plastics. Thermoplastics pipes, fittings and valves. Tensile properties of dumb-bell specimens from PVC gutter profiles of pipes for non-pressure applications.
BS 2782-3:Method 327A:1993 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Determination of tensile strength and elongation at break of polytetrafluoroethylene (PTFE) products.
BS 2782-3:Method 352F:1996, ISO 7765-2:1994 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Determination of impact resistance by the free-falling dart method (instrumented puncture test).
BS 2782-3:Methods 320A to 320F:1976 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Tensile strength, elongation and elastic modulus.
BS 490-10.5:1984 Conveyor and elevator belting. Testing for physical properties. Method for determination of tensile strength and elongation at break of rubber covers.
BS 5214-2:1978 Specification for testing machines for rubbers and plastics. Constant rate of force application machines.
BS 5421-1:1976, ISO 2321-1975 Methods of test for elastomeric threads. Rubber threads.
BS 5961:1980, IEC 60648:1979 Method for determination of coefficients of friction of plastic film and sheeting for use as electrical insulation.
BS 903-A15:1990, ISO 8013:1988 Physical testing of rubber. Method for determination of creep in compression or shear.
BS 903-A2:1995, ISO 37:1994 Physical testing of rubber. Method for determination of tensile stress-strain properties.
BS 903-A21.1:1997, ISO 813:1997 Physical testing of rubber. Determination of rubber to metal bond strength. Adhesion to rigid substrates. 90° peel method.
BS 903-A27:1986, ISO 4637:1979 Physical testing of rubber. Determination of rubber to fabric adhesion. Direct tension method.
BS 903-A3.2:1997, ISO 34-2:1996 Physical testing of rubber. Determination of tear strength. Small (Delft) test pieces.
BS 903-A48:1984, ISO 4647:1982 Methods of testing vulcanized rubber. Determination of static adhesion to textile cord (H-pull test).
BS 903-A52:1986, ISO 6914:1985 Physical testing of rubber. Determination of ageing characteristics by measurement of stress at a given elongation.
BS 903-A56:1989, ISO 5603:1986 Physical testing of rubber. Determination of adhesion to wire cord.
BS 903-A6:1992, ISO 815:1991 Physical testing of rubber. Method for determination of compression set at ambient, elevated or low temperatures.
BS EN 12814-1:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Bend test.
BS EN 12814-2:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Tensile test.
BS EN 12814-3:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Tensile creep test.
BS EN 12814-4:2001 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Peel test.
BS EN 12814-6:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Low temperature tensile test.
BS EN 12814-7:2002 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Tensile test with waisted test specimens.
BS EN 1393:1997, BS 2782-12:Methods 1210A to C Plastics piping systems. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes. Determination of initial longitudinal tensile properties.
BS EN 1394:1997, BS 2782-12:Methods 1211A, B, C1, C2, D, E and F:1997 Plastics piping systems. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes. Determination of the apparent initial circumferential tensile strength.
BS EN 1722:1999 Light conveyor belts. Test method for the determination of the maximum tensile strength.
BS EN 1979:1999, BS 2782-11:Method 1110C:1999 Plastics piping and ducting systems. Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes. Determination of the tensile strength of a seam.
BS EN 2262:1995 Silicone rubber (VMQ/PVMQ) with high tear strength. Hardness 50 IRHD.
BS EN 2562:1997 Carbon fibre reinforced plastics. Unidirectional laminates. Flexural test parallel to the fibre direction.
BS EN 2597:1998 Carbon fibre reinforced plastics. Unidirectional laminates. Tensile test perpendicular to the fibre direction.
BS EN 2746:1998 Glass fibre reinforced plastics. Flexural test. Three point bend methodGlass fibre reinforced plastics. Flexural test. Three point bend method.
BS EN 2747:1998 Glass fibre reinforced plastics. Tensile test.
BS EN 28033:1993, ISO 8033:1991 Rubber and plastics hose. Determination of adhesion between components.
BS EN ISO 10066:1998 Flexible cellular polymeric materials. Determination of creep in compression.
BS EN ISO 14126:1999 Fibre-reinforced plastic composites. Determination of compressive properties in the in-plane direction.
BS EN ISO 14129:1998 Fibre-reinforced plastic composites. Determination of the in-plane shear stress/shear strain response, including the in-plane shear modulus and st rength by the ± ۴۵° tension test method.
BS EN ISO 1746:2001 Rubber or plastics hoses and tubing. Bending tests.
BS EN ISO 178:2003 Plastics. Determination of flexural properties.
BS EN ISO 1798:2000 Flexible cellular polymeric materials. Determination of tensile strength and elongation at break
BS EN ISO 1856:2001 Flexible cellular polymeric materials. Determination of compression set.
BS EN ISO 527-1:1996, BS 2782-3:Method 321:1994, ISO 527-1:1993 Plastics. Determination of tensile properties. General principles.
BS EN ISO 527-3:1996, BS 2782-3:Method 326E:1995 Plastics. Determination of tensile properties. Test conditions for films and sheets.
BS EN ISO 527-4:1997, BS 2782-3:Method 326F:1997 Plastics. Determination of tensile properties. Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites.
BS EN ISO 527-5:1997, BS 2782-3:Method 326G:1997 Plastics. Determination of tensile properties. Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites.
BS EN ISO 604:2003 Plastics. Determination of compressive properties.
BS EN ISO 6252:1998 Plastics. Determination of environmental stress cracking (ESC). Constant-tensile-stress method.
BS EN ISO 6259-1:2001 Thermoplastics pipes. Determination of tensile properties. General test method.
BS EN ISO 6383-1:2004 Plastics. Film and sheeting. Determination of tear resistance. Trouser test method.
BS EN ISO 8067:1995 Flexible cellular polymeric materials. Determination of tear strength.
BS EN ISO 8295:2004 Plastics. Film and sheeting. Determination of the coefficients of friction.
BS EN ISO 899-1:2003 Plastics. Determination of creep behaviour. Tensile creep
BS EN ISO 899-2:2003 Plastics. Determination of creep behaviour. Flexural creep by three-point loading.
BS ISO 11752:2000 Flexible cellular polymeric materials. Moulded and extruded sponge or expanded cellular rubber products. Compressibility test on finished parts.
BS ISO 21181 Light conveyor belts. Method of test for the determination of the relaxed elastic modulus.
BS ISO 21182 Light conveyor belts. Test methods for the determination of the coefficient of friction.
BS ISO 2285:2001 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load.
BS ISO 3384:1999, BS 903-A42:1999 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures.
BS ISO 34-1:2004 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength. Trouser, angle and crescent test pieces.
BS ISO 36:1999, BS 903-A12:1999 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of adhesion to textile fabric.
BS ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tensile stress-strain properties.
BS ISO 5893:2002 Rubber and plastics test equipment. Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse). Specification.
BS ISO 6133:1998 Rubber and plastics. Analysis of multi-peak traces obtained in determinations of tear strength and adhesion strength.
BS ISO 7743:2004 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of compression stress-strain properties.
BS ISO 844:2004 Rigid cellular plastics. Determination of compression properties.
EN 14882 Rubber or plastic coated fabrics. Determination of the static and dynamic coefficient of friction.
ISO 17454 Plastics piping systems. Multilayer M pipes. Test method for the adhesion of the different layers by using a pulling rig.
ISO 18872 Plastics. Determination of tensile properties at high strain rates.
ISO 252 Conveyor belts. Ply adhesion between constitutive elements. Requirements and test methods
ISO 283 Conveyor belts. Full thickness tensile strength and elongation. Specifications and method of test.
ISO 6914 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of ageing characteristics by measurement of stress relaxation.
ISO 8033 Rubber and plastics hoses. Determination of adhesion between components.
ISO 9856 Conveyor belts. Determination of elastic and permanent elongation and calculation of elastic modulus.

لیست کامل از استانداردهای آزمون مورد استفاده در حوزه پلیمرها شامل لاستیک و پلاستیک / استاندارد های مرجع لاستیک و پلاستیک + لیست کامل استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت استفاده جامعه ی متخصصین صنعت پلیمری در وبسایت پلی اتیلن نوین منتشر میشود

منبع : http://polympart.com


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه مقالات پلیمری ) هسنید ?

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

 

ادامه مطالب

آب و روش­های صرفه­ جویی مصرف در آبیاری کشاورزی با آبیاری های نوین

آب و نحوه مصرف آن اینروز ها به مهمترین خطری که بشیریت را تهدید میکند بدل شده , بیش از ۷۰ درصد از مصرف آب شیرین در ایران به کشاورزی تعلق دارد این در حالیست که فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما ۵۰ درصد از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از زمینهای آبی حاصل می‌شود , در نتیجه اجرای فناوری های نوین آبیاری کارآمد اهمیت ویژه ایی در امنیت غذایی مردم جهان و طبعا کشور عزیزمان دارد , در مطلب پیش رو به توضیح فشرده ایی در رابطه با انواع آبیاری های نوین میپردازیم.

شرکت پلی اتیلن نوین تولید کننده انواع مخزن آب پلیمری

منابع آبی زمین کدامند؟

منابع آب آبیاری , نزولات آسمانی شامل برف و باران , آبهای سطحی شامل رودخانه‌ها , سدها , مخزن آب , دریا , برکه‌ها , یخچالها و مخازن طبیعی یخ , آبهای زیرزمینی شامل چاه , قنات و چشمه است.

هدف از آبیاری !

تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه , حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش‌های ناشی از کم آبی یا بی آبی‌های کوتاه مدت , خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه , شستن املاح مضر در خاک , نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک .

آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. آبیاری در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیده‌ترین و به عبارتی از مشکل‌ترین عملیات کشاورزی به شمار می‌رود. بسیاری از متخصصان کشاورزی آبیاری را یک هنر می‌دانند تا علم ، و برخی آن را یک فن قلمداد می‌کنند.

انواع روشهای نوین و صحیح آبیاری در کشاورزی :

انواع آبیاری به روشهای مرقون به صرفه و نوین به طور کلی ۲ روش هستند:

۱-آبیاری بارانی     ۲- آبیاری ریز آبیاری

 

آبیاری بارانی چیست؟!

یکی از روشهای آبیاری , آبیاری بارانی ست که آب را توسط آب پاشها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش می‌نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می‌شود.

روشهای آبیاری بارانی بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ۱-سیستم‌های آبیاری بارانی ثابت ۲- سیتم‌های بارانی نیمه ثابت ۳- آبیاری بارانی با جابجایی متناوب ۴- آبیاری بارانی با جابجایی مداوم .

 

مزایای آبیاری بارانی

امکان استفاده در زمنیهای پر شیب.

توزیع یکنواخت آب آبیاری در تمام نقاط مزرعه.

کمک به رشد بهتر گیاهان با لطیف کردن محیط اطراف گیاهان.

معایب آبیاری بارانی

سموم آفت کش و قارچ کش را از روی برگها می‌شوید.

تاثیر نامطلوب باد در توزیع یکنواخت آب در این نوع از روشهای آبیاری.

هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبتا زیاد.

آبیاری ریز آبی :

در آبیاری ریزآبی (اصطلاحا همان آبیاری قطره ایی) از فناوری جریان کم برای انتقال صحیح آب به ریشه ی گیاه با آهنگی که باعث پرا نشت و روان آب نشود , استفاده میگردد که با برنامه ریزی مناسب و روشهای مدیریت خاک و استفاده از تجهیزات استاندارد آب کافی را با کمترین میزان هدر رفت به گیاهان میرساند.

آبیاری ریز آبی بهترین و مرقون به صرفه ترین روش آبیاری در کشاورزی میباشد.

مزایای آبیاری قطره‌ای‏‎ : ‎

آبیاری قطره‌ای آسان‌ترین راه آبیاری گیاه است و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می‌سازد . یک سیستم آبیاری قطره‌ای به علت کاربرد موثر و نیروی کار دارای مزایای ‏آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است .

معایب آبیاری قطره ای‏‎ :‎

‎ ‎هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چکانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لکه لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم های آبیاری ‏قطره ای بشمار می آیند.


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه مقالات پلیمری ) هسنید ?

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.
ادامه مطالب

استخر پلیمری ژئوممبران | مزایا و نحوه ساخت + تصویر

استخر پلیمری : مناسب ترین روش در سالهای اخیر جهت ذخیر آب در مقیاس بالا و جلوگیری از هدر رفت این مایع حیات در استخرهای کشاورزی و پرورش ماهی ابداع شده است که استفاده از نوعی پلیمر به نام ژئوممبران برای عایق بندی استخرهاست که در گذز زمان روند استفاده آن بیشتر می شود.

 

استخر پلیمری جایگزین برتر روش های سنتی

 • زمانی که برای احداث استخر ژئوممبران صرف می شود بسیار کمتر از استخرهای بتنی است به طوریکه اگر برای ساخت یک استخر بتنی ۲۰ روز کار شود همان استخر با استفاده از عایق های ژئوممبران در مدت ۲ روز احداث می شود
 • براوردها نشان می دهد که هزینه ای که برای استخرهای ژئوممبران صرف می شود ۴۰ درصد استخرهای بتنی، سنگی یا آجری است
 • نفوذ آب به کف استخر با عایق ژئوممبران به صفر کاهش می یابد
 • مقاومت بسیار بالای ورق ژئوممبران در برابر عوامل محیطی مانند نور آفتاب و یخ زدگی
 • استخرهای عایق ژئوممبران ۲۵ تا ۳۰ سال عمر می کند
 • عدم محدودیت در ابعاد
 • انعطاف پذیری بالا
 • عدم نیاز به بستر سازی
 • دارای قابلیت ترمیم آسان در صورت آسیب دیدگی
 • امکان جابجایی استخر
 • امکان بزرگتر نمودن استخر بعد از احداث

مراحل ساخت استخر پلیمری

طراحی استخر :

باتوجه به نوع خاک و محدودیت زمین نسبت به طراحی استخر با طول,عرض, عمق و شیب مناسب اقدام میگیرد.
انواع استخرها به شرح زیر می باشد :

 • ساخت استخرهای داخل زمین
 • ساخت استخر روی زمین
 • ساخت استخر به صورت ترکیبی
خاک برداری :

در این مرحله با توجه ب طراحی انجام شده نسبت به خاک برداری با وسایل مناسب اقدام خواهد شد .

شیب مناسب جهت خاک برداری عموما ۱ به ۱ یا ۴۵ درجه میباشد ولی با تغییر در نوع خاک انتخاب سایر شیب ها نیز امکان پذیر میباشد در صورت افزایش بیش از حد شیب , ورق با ضخامت بالاتر مورد استفاده میشود.

تسطیح و خاک برداری :

پس از خاک برداری نسبت به متراکم نمودن بستر استخر تا حدود %۹۰ اقدام خواهد شد , حرکت ماشین خاک برداری به تراکم خاک کمک زیادی می نماید.

کف و دیواره ها بایستی عاری از هرگونه سنگ و اجسام تیز بوده بنابر این نسبت به حذف آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه از کاهگل و یا شفته آهک و یا یک لایه تکستایل با تراکم حجمی مناسب استفاده می شود تا امکان ایجاد آسیب اجسام نوک تیز بر ورق ژئوممبران وجود نداشته باشد.

حفر ترانشته :

جهت مهار ورق نسبت به حفر کانالی به موازات استخر به فاصله حدود ۵۰ الی ۷۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر اقدام میگیرد.

هرچه عمق استخر بیشتر باشد ابعاد کانال حفرهشده به دلیل ایجاد پایداری بیشتر ورق در داخل آن بیشتر خواهد شد.

اجرای ژئو تکستایل :

در صورتیکه نیاز به استفاده از ژئوتکستایل باشد.در این مرحله نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

درصورتیکه بستر استخر دارای سنگ و اجسام نوک تیز نباشد نیاز به استفاده از ژئوتکستایل نخواهد بود.

در بعضی از مواد به جای ژئوتکستایل از یک لایه کاهگل و یا شفته آهک استفاده میگردد.

اجرای ورق ژئوممبران :

ابتدا نسبت به چیدمان رولهای ژئوممبران در کنار استخر اقدام و سپس نسبت به پهن کردن و برش زدن اقدام خواهد شد سپس نسبت به انجام عملیات جوشکاری با دستگاه اتوماتیک اقدام میگردد.

نحوه کار دستگاه به گونه ای می باشد که در هر مرحله جوشکاری دو خط جوش ایجاد می نماید تا اطمینان کامل فرایند جوشکاری ایجاد شود در گوشه ها و یا محل اتصال از ( لوله های ورودی و خروجی بایستی از جنس پلی اتیلن باشند تا قابلیت اتصال به ورق ژئوممبران را داشته باشند ) عملیات جوشکاری دستی با دستگاه اکسترودر و سشوار هوای داغ استفاده خواهد شد.

مهار ورق در ترانشه :

نسبت به قرار دادن لبه های ورق در ترانشه اقدام و نسبت به مدفون کردن آن با خاک و سایر مصالح اقدام خواهد شد.

آبگیری استخر :

کلیه سازه هایی که جهت ذخیره آب ساخت میگردند بایستی در چند مرحله آبگیری شوند. در استخر های پلیمری نیز نسبت به آبگیری در چند مرحله ( ۲ یا ۳ مرحله ) اقدام می شود.

منبع :  www.atlas-bespar.com

http://www.iribnews.ir


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه مقالات پلیمری ) هسنید ?

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

 

ادامه مطالب

بشکه ۲۲۰ لیتری الرینگ / بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دو دهانه ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱

بشکه ۲۲۰ لیتری الرینگ ( Lring ) مناسب جهت نگهداری انواع مایعات خصوصا مایعات با حساسیت بالا و محصولات پرخطر نظیر اسید ها و مایعات صنعتی یا مشتقات نفتی و غیره…

جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش لطفا روی تماس با ما کلیک نمایید.

 

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دو دهانه دارای دو جداره میباشد که لایه داخلی مواد اولیه خالص و عاری از هرگونه افزودنی رنگی خواص پلی اتیلن را کاملا حفظ کرده و لایه آبی رنگ بیرونی پوششی برای جلوگیری از عبور نور خورشید را بوجود آورده است.

مواد اولیه بشکه ۲۲۰ لیتری دودهانه (الرینگ) در هر دو مدل الرینگ و open top (دهانه باز) از مواد پلی اتیلن محصول پتروشیمی تبریز با دانسیته ی بالا میباشد و افزودنی های درجه یک اروپایی (دارای استانداردهای اروپا) جهت ارتقاء سطح کیفی محضول در لایه بیرونی بکار رفته است.

لازم بذکر است مواد شیمیایی یا صنعتی با توجه به انبارش و جابجایی های درازمدت و حساسیت به نور خورشید باید در ظروف مناسب بارگیری شوند که با توجه به نکاتی که پیشتر عنوان شد استفاده از بشکه ۲۲۰ لیتری الرینگ پلی نوین گزینه مناسب برای مواد حساس و بهداشتی خواهد بود.

ویژگی های بشکه ۲۲۰ لیتری الرینگ ( Lring ):

 • دارای استاندارد سازمان ملل متحد (UN MARK) جهت ارزیابی بشکه های بسته بندی , ذخیره سازی و حمل و نقل مواد جامد و مایعات خطرزا و کالاهای خطرناک
 • امکان بسته بندی طیف وسیعی از مایعات و مواد شیمیایی , اسیدی , مشتقات نفتی و مواد بهداشتی و غذایی
 • کاملا بهداشتی
 • دوام بالا در مقابل تنش های محیطی
 • ضخامت مناسب و مقاومت بالا به واسطه تولید با تکنولوژی روز دنیا
 • امکان نصب لوگوی سفارش دهنده
 • سهولت جابجایی و جانمایی
 • امکان تشخیص تاریخ دقیق تولید محصول
 • امکان استفاده جهت بسته بندی مواد شیمیایی با ویسکوزیته بالا و مواد غذایی در دمایی پایین در سردخانه

بشکه ۲۲۰ لیتری الرینگ ( الرینگ ) مناسب جهت بسته بندی و انبارش انواع مایعات از جمله مواد بهداشتی , شیمیایی , مشتقات نفتی , اسیدی / بازی و غیره میباشند.

جهت مشاهده دیگر تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین لطفا روی محصولات کلیک نمایید.

شرکت پلی اتیلن نوین تولید کننده مخازن , وان , بشکه و قطعات پلیمری از ۱۰۰ تا ۲۰ هزار لیتر

ادامه مطالب

فروش بشکه ۲۰ تا ۲۲۰ لیتری پلاستیکی ( پلی اتیلن ) بشکه دهانه باز ( OPEN TOP )

فروش بشکه ۲۰ تا ۲۲۰ لیتری پلاستیکی از پلی اتیلن با وزن ملوکلی بالا

( HMWHDPE )

جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش لطفا روی تماس با ما کلیک نمایید.

ویژگی های بشکه ۲۰ تا ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دهانه باز :

 • دارای استاندارد سازمان ملل متحد (UN MARK) جهت ارزیابی بشکه های بسته بندی , ذخیره سازی و حمل و نقل مواد جامد و مایعات خطرزا و کالاهای خطرناک
 • امکان بسته بندی طیف وسیعی از مایعات و مواد شیمیایی , اسیدی , مشتقات نفتی و مواد بهداشتی و غذایی
 • کاملا بهداشتی
 • دوام بالا در مقابل تنش های محیطی
 • ضخامت مناسب و مقاومت بالا به واسطه تولید با تکنولوژی روز دنیا
 • حداکثر تخلیه مواد داخل بشکه بواسطه ی طراحی مناسب دهانه ی بشکه و همچنین سطح صاف و سیقلی بشکه
 • امکان نصب لوگوی سفارش دهنده
 • سهولت جابجایی و جانمایی
 • قابلیت پاکسازی و استفاده مکرر
 • امکان تشخیص تاریخ دقیق تولید محصول
 • امکان استفاده جهت بسته بندی مواد شیمیایی با ویسکوزیته بالا و مواد غذایی در دمایی پایین در سردخانه

 

 

 فروش بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی open top پلی نوین با کیفیتی متفاوت :

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی  open top پلی نوین دارای یک جداره داخلی بی رنگ علاوه بر جداره آبی رنگ بیرونی میباشد که با ایجاد لایه دوم مواد حساس و بهداشتی یا غذایی با ایمنی و سطح بالایی از استانداردهای بهداشتی مورد استفاده کاربران قرار میگیرند.

سیستم کو اکستروژن قابلیت تولید بشکه های چند لایه را ایجاد میکند که در این فرایند مواد اولیه پلیمری با تنظیمات و فرمولاسیون متفاوت بسادگی و در راستای تامین و ایجاد لایه داخلی و بیرونی مورد تولید قرار میگیرند که ضخامت مطلوب و مقاومت بسیار بالایی را در بشکه تولید شده ایجاد میکند.

فروش بشکه پلی اتیلن با کیفیت بسیار بالا / اگر تا امروز بشکه بسته بندی مناسبتان را نیافته اید با واحد فروش پلی نوین تماس بگیرید!

جهت مشاهده دیگر تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین لطفا روی محصولات کلیک نمایید.

شرکت پلی اتیلن نوین تولید کننده مخازن , وان , بشکه و قطعات پلیمری از ۱۰۰ تا ۲۰ هزار لیتر

بشکه های بسته بندی این واحد در لیتراژ ۲۰ / ۴۰ / ۶۰ / ۸۰ / ۱۰۰ / ۱۲۰ و ۲۲۰ تولید و عرضه میگردند.

 

ادامه مطالب

مخزن آب پلی اتیلن سه جداره ضد جلبک مناسب برای آب آشامیدنی ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱

مخزن آب پلی اتیلن سه جداره ضد جلبک ( مخزن پلاستیکی ضد بو )مناسب جهت نگهداری آب آشامیدنی به واسطه ی لایه میانی که از پلی اتیلن و کربن طبیعی تشکیل شده است با مهار نور خورشید از فساد آب جلوگیری میکند.

جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش لطفا روی تماس با ما کلیک نمایید.

نمونه برش خورده مخزن آب پلی اتیلن سه جداره

 

فروش مخزن آب پلی اتیلن در تهران و البرز با حمل رایگان میباشد 🙂

لایه داخلی مخزن آب پلی اتیلن سه جداره با استفاده از افزودنی های مجاز (food grade) مخصوص مواد غذایی و بهداشتی ست , رنگ لایه داخلی سفید میباشد.

لایه سفید رنگ بیرونی مخزن آب پلی اتیلن سه جداره از پلی اتیلن با گرید ۳۸۴۰ بعلاوه افزودنی های مجاز و مشخصا افزودنی ANTI UV ضد اشعه خورشیدی تشکیل شده است که با توجه به استفاده حداکثری کاربران از مخازن آب پلی اتیلن در فضای باز و عموما پشت بام منازل و بدون سایه بان , مخزن آب پلی اتیلن ضد اشعه ی مضره خورشیدی با دوام بالا در مقابل اشعه عمر بسیار طولانی تا دو برابر مخازن غیر مصلح به افزودنی ضد اشعه خورشیدی به ارمغان می آورد.

شرکت پلی اتیلن نوین تولید کننده مخزن آب پلی اتیلن سه جداره + آنتی یووی , مجهز به بروزترین سیستمهای تولید ظروف میان تهی پلیمری با کادری مجرب و کارآزموده تحت نظارت بالاترین استاندارد های فرایند تولید با کیفیتی برتر در خدمت شماست.

نکته: علاوه بر مخزن پلاستیکی ضد بو (ضد جلبک) , جهت نگهداری انواع مواد غیر بهداشتی یا صنعتی نظیر مواد اشیدی و مشتقات نفتی (انواع مواد سوختی نظیر نفت, بنزین گازوئیل و…) مخازن یک لایه (جداره شفاف بدون افزودنی و رنگ) مناسب میباشند . جهت مشاوره رایگان و انتخابی صحیح با واحد فروش شرکت پلی اتیلن نوین تماس یا روی تماس با ما کلیک نمایید.

لازم بذکر است کلیه مخازن تولیدی این واحد دارای شش سال ضمانت تعویض + استاندارد ایران + ایزو ۹۰۰۱ و مورد تایید بهداشت میباشند.

جهت مشاهده دیگر تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین لطفا روی محصولات کلیک نمایید.

شرکت پلی اتیلن نوین تولید کننده مخازن , وان , بشکه و قطعات پلیمری از ۱۰۰ تا ۲۰ هزار لیتر

آدرس کارخانه : تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان

واحد فروش : ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱ و ۰۹۱۲۵۹۸۷۶۷۱

ادامه مطالب

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دهانه باز / بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دو دهانه

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دهانه باز ( open top ) و بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دو دهانه ( الرینگ ) مناسب جهت بسته بندی و انبارش انواع مایعات از جمله مواد بهداشتی , شیمیایی , مشتقات نفتی , اسیدی / بازی و غیره میباشند.

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دهانه باز ( open top )

موارد مصرف:

بشکه ۲۲۰ دهانه باز پلاستیکی جهت نگهداری و بسته بندی انواع مایعات با دسترسی آسان جهت کاربری و تخلیه سریع گزینه ی مناسبی برای مایعات بهداشتی و مواد غذایی و خشک بار میباشد.

بشکه ۲۲۰ لیتری دهانه باز دارای رینگ فلزی فیت شونده است که کاربری را راحت و ایمنی را بالاتر میبرد.

مهم: لازم به ذکر است که بجهت دقدقه های بهداشتی در صنعت بسته بندی , بشکه ۲۲۰ لیتری open top پلی نوین دارای یک جداره داخلی بی رنگ علاوه بر جداره آبی رنگ بیرونی میباشد که با ایجاد لایه دوم مواد حساس و بهداشتی یا غذایی با ایمنی و سطح بالایی از استانداردهای بهداشتی مورد استفاده کاربران قرار میگیرند.

 

جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش لطفا روی تماس با ما کلیک نمایید.

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دو دهانه ( الرینگ )

بشکه ۲۲۰ لیتری دو دهانه پلاستیکی جهت نگهداری انواع مایعات خصوصا مایعات با حساسیت بالا و محصولات پرخطر نظیر اسید ها و مایعات صنعتی یا مشتقات نفتی گزینه ی مناسبی میباشد.

بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دو دهانه نیز به مانند بشکه ۲۲۰ لیتری پلاستیکی دهانه باز پلی نوین دارای دو جداره میباشد که جداره داخلی بدون افزودن افزودنی های رایج خواص ارتجایی مواد اولیه را بطور کامل حفظ کرده و لایه آبی رنگ بیرونی پوشش مناسب جهت مهار نور خورشید را بوجود آورده است.

نکته: اقلب مواد شیمیایی یا صنعتی با توجه به انبارش و جابجایی های درازمدت و حساسیت به نور خورشید باید در ظروف مناسب بارگیری شوند که با توجه به نکات فوق الذکر استفاده از بشکه ۲۲۰ لیتری الرینگ پلی نوین تجربه ایی سهل تر و امن تر را برای شما مصرق کننده عزیز رقم خواهد زد.

مواد اولیه

مواد اولیه بشکه ۲۲۰ پلاستیکی پلی نوین در هر دو مدل الرینگ و open top از پلی اتیلن مرغوب ایرانی ( محصول پتروشیمی تبریز ) با دانسیته ی بالا و مستربچ (افزودنی رنگی) درجه یک اروپایی (دارای استانداردهای اروپا) تلفیقی حرفه ایی برای تولیدی با کیفیت برتر را ایجاد کرده است که نتیجه اش محصولی دارای بالاترین استانداردهای بین المللی ست.

 

جهت مشاهده دیگر تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین لطفا روی محصولات کلیک نمایید.

شرکت پلی اتیلن نوین تولید کننده مخازن , وان , بشکه و قطعات پلیمری از ۱۰۰ تا ۲۰ هزار لیتر

 

ادامه مطالب

مخزن پلاستیکی / وان پلی اتیلن / بشکه / مخازن مکعبی ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱

لیست محصولات شرکت پلی اتیلن نوین (کامل)

مخازن افقی

مخازن افقی یا اصطلاحا خوابیده تولید شده در شرکت پلی اتیلن نوین به جهت ابعاد و طراحی خاص خود مناسب جهت استفاده در پشت بام ها و همچنین حمل انواع مایعات می باشد ، لیست ابعاد مخازن افقی را میتوانید در جدول ذیل مشاهده نمایید .

ردیف شرح کالا طولcm عرض cm ارتفاع cm
۱ مخزن۱۰۰ لیتری تک لایه افقی ۷۴ ۵۳ ۶۲
۲ مخزن۲۰۰ لیتری تک لایه افقی ۸۸ ۶۴ ۷۳
۳ مخزن۳۰۰ لیتری  تک لایه افقی ۸۵ ۷۷ ۸۴
۴ مخزن۵۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۲۸ ۸۱ ۸۸
۵ مخزن۸۰۰ لیتری  تک لایه افقی ۱۴۷ ۹۶ ۱۰۰
۶ مخزن۱۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۳۰ ۱۰۴ ۱۰۴
۷ مخزن۱۵۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۶۸ ۱۲۷ ۱۲۲
۸ مخزن۲۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۸۰ ۱۱۵ ۱۳۰
۹ مخزن۳۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۳۵ ۱۳۵ ۱۲۵
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۳۵
۱۱ مخزن۴۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۴۵ ۱۵۵ ۱۶۰
۱۲ مخزن۵۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۴۰ ۱۷۳ ۱۸۲
۱۳ مخزن۶۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۷۶ ۱۸۵ ۱۹۵
۱۴ مخزن۸۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۳۱۵ ۱۹۵ ۲۰۵
۱۵ مخزن۱۰۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۳۴۵ ۲۰۷ ۲۱۶
۱۶ مخزن۲۵۰۰ لیتری پشت نیسانی تک لایه ۱۵۶ ۱۱۱ ۱۹۴
۱۷ مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۷۳
۱۷ مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۷۳
۱۷ مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۷۳
۱۷ مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۷۳
۱۷ مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۷۳
ردیف شرح کالا طولcm عرض cm ارتفاع cm
۱ مخزن۱۰۰ لیتری افقی سه لایه ۷۴ ۵۳ ۶۲
۲ مخزن۲۰۰ لیتری افقی سه لایه ۸۸ ۶۴ ۷۳
۳ مخزن۳۰۰ لیتری افقی سه لایه ۸۵ ۷۷ ۸۴
۴ مخزن۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۲۸ ۸۱ ۸۸
۵ مخزن۸۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۴۷ ۹۶ ۱۰۰
۶ مخزن۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۳۰ ۱۰۴ ۱۰۴
۷ مخزن۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۶۸ ۱۲۷ ۱۲۲
۸ مخزن۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۸۰ ۱۱۵ ۱۳۰
۹ مخزن۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۳۵ ۱۳۵ ۱۲۵
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۴۰ ۱۴۰ ۱۳۵
۱۱ مخزن۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۴۵ ۱۵۵ ۱۶۰
۱۲ مخزن۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۴۰ ۱۷۳ ۱۸۲
۱۳ مخزن۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۲۷۶ ۱۸۵ ۱۹۵
۱۴ مخزن۸۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۳۱۵ ۱۹۸ ۲۰۵
۱۵ مخزن۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۳۴۵ ۲۰۷ ۲۱۶
۱۶ مخزن۲۵۰۰ لیتری پشت نیسانی سه لایه ۱۵۶ ۱۱۱ ۱۹۴
۱۷ مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی سه لایه ۱۱۶ ۱۳۰ ۱۷۳
 ۱۸  مخزن ۱۵۰۰ زیرپله افقی (جدید)  ۱۹۶  ۱۱۰  ۱۱۴
 ۱۹  مخزن ۱۰۰۰ زیرپله مکعبی افقی  ۱۶۶  ۸۴  ۱۰۷
 ۲۰  مخزن ۱۰۰۰ زیرپله افقی (جدید)  ۱۵۷  ۱۰۱  ۱۰۸
 ۲۱  مخزن ۸۰۰ زیرپله افقی  ۱۴۶  ۹۴  ۱۰۶
 ۲۲  مخزن ۵۰۰ زیرپله افقی  ۱۲۳  ۸۱  ۹۲
 ۲۳  مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید)  قطر ۵۳  ارتفاع ۶۵  ——
 ۲۳  مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید)  قطر ۵۳  ارتفاع ۶۵  ——
 ۲۳  مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید)  قطر ۵۳  ارتفاع ۶۵  ——
 ۲۳  مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید)  قطر ۵۳  ارتفاع ۶۵  ——
 ۲۳  مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید)  قطر ۵۳  ارتفاع ۶۵  ——
 ۲۳  مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید)  قطر ۵۳  ارتفاع ۶۵  ——

مخازن عمودی

مخازن یا تانکر های عمودی یا ایستاده ی شرکت پلی اتیلن نوین مناسب جهت نصب در ارتفاع ، نگهداری و دپوی انواع مایعات از جمله محصولات شیمیایی ، بهداشتی و مشتقات نفتی و همچنین انواع مخازن سه جداره عمودی مخصوص آب شرب با مجوز اداره کل بهداشت و محیط زیست می باشند . جهت مشاهده لیست ابعاد مخازن عمودی پلی اتیلن به جدول ذیل مراجعه نمایید .

ردیف شرح کالا قطرcm ارتفاع cm ارتفاع  کلcm
۱ مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۵۰ ۶۵ ۶۸
۲ مخزن ۲۰۰لیتری عمودی  تک جداره ۷۵ ۶۱ ۶۵
۳ مخزن ۳۰۰لیتری عمودی تک جداره ۶۶ ۶۵ ۹۶
۴ مخزن ۵۰۰لیتری عمودی  تک جداره ۹۱ ۹۷ ۱۱۰
۵ مخزن ۷۵۰لیتری عمودی تک جداره ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۷
۶ مخزن ۱۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۰
۷ مخزن ۱۵۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۳۵
۸ مخزن ۲۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۳۲ ۱۵۸ ۱۷۵
۹ مخزن ۳۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۲
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۱ مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۲ مخزن  ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۱۸۰ ۲۱۴ ۲۲۴
۱۳ مخزن ۶۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۴ مخزن ۷۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۰۰ ۲۱۵ ۲۳۰
۱۵ مخزن ۸۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۶ مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۲۰ ۲۸۵ ۳۱۵
۱۷ مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۳۲
۱۸ مخزن ۲۰۰۰۰  لیتری عمودی تک جداره ۲۶۰ ۴۰۰ ۴۱۵
ردیف شرح کالا قطرcm ارتفاع cm ارتفاع  کلcm
۱ مخزن۱۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۵۰ ۶۵ ۶۸
۲ مخزن۲۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۷۵ ۶۱ ۶۵
۳ مخزن۳۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۶۶ ۶۵ ۹۶
۴ مخزن۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۹۱ ۹۷ ۱۱۰
۵ مخزن۷۵۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۷
۶ مخزن۱۰۰۰ لیتری عمودی  سه جداره ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۰
۷ مخزن۱۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۳۵
۸ مخزن۲۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۳۲ ۱۵۸ ۱۷۵
۹ مخزن۳۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۲
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۱ مخزن۴۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۲ مخزن۵۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۱۸۰ ۲۱۴ ۲۲۴
۱۳ مخزن۶۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۴ مخزن ۷۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۲۰۰ ۲۱۵ ۲۳۰
۱۵ مخزن۸۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۶ مخزن۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۲۲۰ ۲۸۵ ۳۱۵
۱۷ مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۳۲
 ۱۸ مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی  سه جداره  ۲۶۰ ۴۰۰ ۴۱۵
 ۱۹   مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
۱۷۵   ۲۹۰  ارتفاع قیف ۸۰
 ۲۰  مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
  ۱۵۵  ۲۳۰  ارتفاع قیف ۶۸
 ۲۱ مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )  ۱۴۵  ۱۹۶  ارتفاع قیف ۶۰
۲۲  مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار ) ۱۰۹ ۱۶۷  ارتفاع قیف ۴۱

مخازن مکعبی

انواع مخازن مکعبی , ترافیکی و سم پاش تک جداره و سه جداره یا سه لایه شرکت پلی اتیلن نوین مخصوص نگهداری آب شرب میباشد و از بروز و ایجاد هرگونه بو و تغییر رنگ در آب جلوگیری میکنند و به واسطه لایه محافظ یو وی (uv) مقاوم در مقابل نور خورشید هستند.

ردیف شرح کالا طولcm عرض cm ارتفاع cm
۱ مخزن۱۰۰ لیتری مکعبی افقی ۶۵ ۴۷ ۴۷
۲ مخزن ۲۵۰ لیتری مکعبی افقی ۸۰ ۶۰ ۶۵
۳ مخزن ۵۰۰ لیتری مکعبی افقی ۱۲۵ ۸۲ ۷۸
۴ مخزن ۱۰۰۰ لیتری مکعبی افقی ۱۴۰ ۹۵ ۹۰
۵ مخزن ۱۵۰۰ لیتری مکعبی افقی ۱۸۰ ۱۰۰ ۹۵
۶ نیوجرسی بزرگ ۱۱۵ ۲۰ ۱۰۰
۷ رابط نیوجرسی ۱۵۰ ۲۰ ۶۰
۸ نیوجرسی کوچک ۱۱۵ ۱۳/۵ ۷۹
۹ بشکه ترافیکی متوسط ۶۰ ۱۰۵
۱۰ بشکه ترافیکی کوچک ۵۰ ۹۰
۱۱ بشکه ترافیکی بزرگ ۷۲ ۱۳۰
۱۲ مخزن سمپاش استوانه ۱۰۰ لیتری ۵۷ ۵۶
۱۳ مخزن سم پاش ۴۰۰ لیتری ۱۲۰ ۵۵ ۹۶
۱۴ مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری دو طبقه ۶۱ ۵۱ ۵۴
 ۱۵  مخزن ۵۰۰۰ لیتری مکعبی عمودی  ۳۲۰  ۹۵  ۲۲۰
 ۱۶  مخزن ۱۰۰۰ لیتری مکعبی عمودی  ۱۴۰  ۶۰  ۱۷۵
 ۱۷  مخزن ۵۰۰ لیتری مکعبی عمودی  ۶۰  ۶۰  ۱۷۵

وان ها

وان پلاستیکی و وان پلی اتیلنی شرکت پلی اتیلن نوین ، دارای تاییدیه وزارت بهداشت

تولید انواع وان شیلات و وان های آبکاری با دوام و زیبا برای محیط های صنعتی

 

ردیف شرح کالا طولcm عرض cm ارتفاع cm
۱ وان ۲۰ لیتری ۳۹ ۲۴ ۱۹
۲ وان ۶۰لیتری ۴۶ ۳۶ ۴۲
۳ وان ۶۰لیتری کوتاه
۶۴ ۶۴ ۱۵
۴ وان ۱۰۰لیتری کوتاه ۹۸ ۵۸ ۲۸
۵ وان ۱۰۰لیتری ۴۳ ۳۹ ۶۰
۶ وان ۱۳۵لیتری ۵۶ ۴۶ ۵۸
۷ وان ۱۷۰لیتری ۸۱ ۵۳ ۴۰
۸ وان ۱۹۰لیتری ۱۳۰ ۵۱ ۳۰
۹ وان ۲۰۰لیتری کوتاه ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۱
۱۰ وان ۲۰۰لیتری ۷۵ ۵۸ ۵۰
۱۱ وان ۲۵۵لیتری ۷۶ ۵۶ ۶۹
۱۲ وان ۲۶۰لیتری ۱۳۰ ۵۱ ۴۰
۱۳ وان ۳۰۰لیتری کوتاه ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۱
۱۴ وان ۳۰۰لیتری ۱۶۰ ۶۰ ۴۴
۱۵ وان ۳۴۰لیتری ۷۱ ۴۸ ۱۰۱
۱۶ وان ۴۰۰لیتری ۱۲۰ ۸۰ ۷۵
۱۷ وان ۶۰۰لیتری ۱۲۵ ۷۸ ۶۷
۱۸ وان ۹۰۰لیتری ۱۳۰ ۸۰ ۹۰
۱۹ وان ۱۰۰۰لیتری ۱۹۶ ۸۶ ۶۹
۲۰ وان۱۲۰۰ لیتری ۱۸۵ ۱۰۴ ۱۰۳
۲۱ وان۱۵۰۰ لیتری ۱۸۵ ۹۰ ۱۰۰
۲۲ وان۲۰۰۰ لیتری ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۲۳ وان ۳۰۰۰لیتری ۳۱۳ ۱۰۵ ۱۰۰
۲۴ وان۴۵۰۰ لیتری ۱۴۵ ۱۴۵ ۱۹۸
۲۵  تراف بلند ۲۳۸ ۵۱ ۴۰
۲۶ تراف کوتاه ۲۳۸ ۴۰ ۲۲
۲۷ وان ۵۰۰۰ لیتری (جدید) ۳۹۰
۱۴۵ ۱۲۰
۲۸ وان حمام تک نفره ۱۶۰ ۶۶ ۵۰
 ۲۹  وان ۶۰۰ لیتری گرد  قطر بالا ۱۰۰  قطر پایین ۸۱  ارتفاع ۹۹
 ۳۰  وان ۲۰۰۰ لیتری گرد  ۲۳۰  ۲۰۴  ۶۲
 ۳۱  وان ۵۰۰ لیتری گرد  ۱۳۳  ۱۱۴  ۴۹

بشکه و سبد

 

فیتینگ (اتصالات)

اتصالات برنجی ,ارتالون , کامپوزیت یا فیتینگ به علت عدم خوردگی دارای عمر زیاد و بهداشتی تر از نمونه های چدنی و ارزان تر از اتصالات استیل گزینه ی مناسب برای نصب بر روی مخازن پلی اتیلن نوین می باشد . در ذیل میتوانید جدول انواع اتصالات پلی اتیلنی را مشاهده نمایید .

ردیف شرح کالا
۱  فیتینگ ۱/۲
۲  فیتینگ ۳/۴
۳  فیتینگ ۱
۴  فیتینگ ۱/۱/۴
۵  فیتینگ ۱/۱/۲
۶  فیتینگ ۲
۷  فیتینگ ۲/۱/۲
۸  فیتینگ ۳
۹  فیتینگ ۴
ادامه مطالب

مخزن آب پلی اتیلن بهداشتی / تانکر آب شرب پلی اتیلن سبک و با دوام

مخزن آب پلی اتیلن و استفاده از این نوع مخازن برای سلامت خانواده امری الزامی بنظر میرسد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و صد البته دلایل بسیاری برای این انتخاب وجود دارد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در سالیان گذشته مخازن فلزی تنها انتخاب مشترکین آب خانگی و صنعتی بود و گزینه ی دیگری برای استفاده بعنوان مخزن آب عملا وجود نداشت حال با پیشرفت تکنولژی و صنعت و تنوع و تکامل بوجود آمده در تولید مخزن آب آشامیدنی مصرف مخازن پلی اتیلن بالاترین نرخ مصرف در میان انواع مخزن آب را به خود اختصاص داده اند.

از جمله معیب مخازن فلزی که استفاده از آنها را غیر ممکن میکرد کم دوام بودن مخازن فلزی در تنش های محیطی نظیر سرما و رطوبت ، حمل و نصب و جا ب جایی هزینه بر ، آلوده شدن آب شرب تانکر های فلزی به زنگار و ورود پوسیدگی ها به آب و و مصائب بهداشتی ناشی از این پوسدگی ها و همچنین سوراخ شدن در اثر این پوسیدگی ها و هزینه های تعمیرات هر چند سال یکبار دیواره ی مخازن و… باعث استقبال روز افزون کاربران از مخازن پلی اتیلن شد.

پس از ورود صنعت روتیشنال ملدینگ و تولید صنعتی مخازن پلی اتیلن این مخزن ها به اولین انتخاب مصرف کنندگان بدل شد، هزینه ی پایین تر از مخازن استنلس استیل ، نرم و ارتجایی تر از مخازن فایبر گلاس و بهداشتی تر از مخازن گالوانیزه ایجاد شد .

همچنین متنوع در محصولات و گسترش روز افزون آن به صنایع و صنوفی غیر از مخزن آب باعث رونق تولید و به طبع آن فراگیر شدن مصرف مخزن آب پلی اتیلن در تهران و شهرستانهای کشور عزیزمان شد این تنوع در تولید در مخازن آب بسیار کاربردی شکل یافت و مخزن آب پلی اتیلن در ابعاد و طرح های متنوع به خانه های مردم راه پیدا کرد که در این میان بهترین گزینه ها برای مثال مخازن آب مکعبی پلی اتیلنی و مخزن آسانرو در لیتراژ متنوع بود که مخصوصا دربافت قدیمی شهرها مخصوصا تهران قطعا لازم و واجب بود که خوشبختانه با تلاش و ذوق استادکاران ایرانی پیشرفت بسیار زیادی در این زمینه روی داد.

مخزن آب پلی اتیلن بخریم یا مخزن فلزی؟

بهداشتی بودن مخازن پلی اتیلن ، قیمت مناسب نسبت به مخازن فلزی ، طرح های متنوع و طیف گسترده ابعاد، حمل , جابجایی و نصب مخزن پلی اتیلن بسیار کم هزینه تر از رقبایش میباشد همچنین طول عمر و دوام بسیار بالای مخازن پلی اتیلن و گارانتی های طویل المدت باعث استفاده روز افزون مخزن آب پلی اتیلن در تهران که متاسفانه هر روز خشک تر میشود و همچنین شهرستان هایی که با مشکل کمبود آب مواجهند شده و از این رو مخازن پلی اتیلن برای استفاده به عنوان تانکر آب شرب منازل پیشنهاد میشوند.

جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.


درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب آشامیدنی , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلاستیکی و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
واحد فروش : ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱ و ۰۹۱۲۵۹۸۷۶۷۱
ادامه مطالب

آشنایی با برخی اصطلاحات در دنیای پلیمر ها

دنیای پلیمر ها پر از اصطلاحات گیج‌کننده است. حتی آن دسته از افرادی که بیشترین مصرف پلاستیک را دارند، به‌سختی می‌توانند در مورد آن نظر بدهند. در این مطلب به معرفی واژه‌نامه‌ای پرداخته‌ایم که بعضی از این اصطلاحات را توضیح داده است:

پلیمرها Polymers

پلاستیک ها را می‌توان همان پلیمرها تعریف کرد: قطعات کوچکی که به یکدیگر متصل شده‌اند و بلوک‌های کوچکی را ساخته‌اند. شیمی‌دان‌ها به هر کدام از این بلوک‌ها مونومر می‌گویند. مونومرها هم از گروه‌های اتمی مشتق شده از محصولات طبیعی یا مصنوعی مواد شیمیایی اولیه مانند نفت، گاز طبیعی یا زغال‌سنگ حاصل می‌شوند. برای بعضی از پلاستیک‌ها مانند پلی‌اتیلن، واحد تکرار شونده می‌تواند تنها یک اتم کربن و دو اتم هیدروژن باشد. برای دیگر پلاستیک‌ها مانند نایلون، واحد تکرار شونده بیش از ۳۸ نوع اتم دارد. هنگام اتصال مونومرها به یکدیگر، محصول سبک و بادوامی حاصل می‌شود که از یک سو مفید و از سوی دیگر معضل طبیعت است.

افزودنی‌ها یا Additives

در طول فرآیند ساخت پلیمر ها ، برخی ترکیبات شیمیایی به آن افزوده می‌شود تا این محصول از استحکام و ایمنی بیشتری برخوردار باشند. ضمن این که خواصی مانند انعطاف‌پذیری بیشتر یا کم‌تر توسط افزودنی‌ها تعیین خواهد شد. مواد ضدعفونی کننده‌ی آب، تاخیراندازهای شعله، سختی‌گیرها، نرم‌کننده‌ها، رنگدانه‌ها و مهار کننده‌های UV از افزودنی‌های مشترک در بیشتر پلاستیک ها هستند. برخی از این مواد افزودنی ممکن است حاوی مواد سمی بالقوه هم باشند.

زیست‌تخریب‌پذیر یا Biodegradable

یک پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر باید طی یک دوره‌ی زمانی معین از طریق میکروارگانیسم‌ها به مواد خام طبیعی تبدیل شود. زیست‌تخریب بودن یک ماده مفهومی فراتر از تجزیه شدن یا ضعیف شدن ساختار آن دارد. از این رو، وقتی گفته می‌شود که این پلاستیک تجزیه‌پذیر است، به این معنا است که قابلیت تبدیل شدن به قطعات کوچک‌تر پلاستیک را دارد. تا کنون هیچ استانداردی برای مفهوم زیست‌تخریب‌پذیر استفاده نشده است و گاهی اوقات تولیدکنندگان پلاستیک ، تعریف متناقضی از این واژه ارایه می‌دهند. در حال حاضر، در بعضی مناطق استفاده از برچسب زیست‌تخریب‌پذیر ممنوع شده است. این ممنوعیت تا زمانی که استانداردی برای آن تعریف شود، ادامه دارد.

بیوپلاستیک‌ها یا Bioplastics

این اصطلاح شامل طیف گسترده‌ای از پلیمر ها می‌شود که ترکیبی از سوخت‌های فسیلی و مواد زیستی هستند. این نوع پلاستیک ، زیست‌تخریب‌پذیر شمرده می‌شود. در حالی که پلاستیک‌هایی که بر پایه‌ی مواد زیستی ساخته شده‌اند، زیست‌تخریب‌پذیر نیستند. به‌عبارتی دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که یک بیوپلاستیک از منابع سوختی غیرفسیلی یا غیر سمی ساخته شود و حتما زیست‌تخریب‌پذیر باشد.

قابلیت کمپوست شدن؛ Compostable

یک شی به شرطی قابلیت کمپوست شدن را دارد که بتواند در محیط کمپوست مناسب، به عناصر طبیعی خود تجزیه شود. بعضی از پلاستیک‌ها قابلیت کمپوست شدن را دارند. با این حال این موضوع به آن معنا نیست که می‌توانند در هر شرایطی به کمپوست تبدیل شوند. زیرا برای زیست‌تخریب‌پذیری کامل نیاز به گذر مدت زمان خاص و گرمای بسیار بالاتر دارند.

استانداردها و گواهینامه‌هایی در خصوص پلاستیک‌های قابل کمپوست وجود دارند. اما بیشتر آن‌ها تنها در مقیاس صنعتی اعتبار دارند؛ شرایطی که حداقل آن دمای ۱۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است. پلاستیک‌های قابل کمپوست، بخشی از برنامه‌ی استفاده از بقایای مواد غذایی در شهرهای بزرگی مانند سیاتل، مینیاپولیس و نیویورک هستند.

پلی اتیلن PET

PET، یا پلی اتیلن ترفتالات ، یکی از عمده‌ترین پلیمرها یا پلیمر های موجود است. این پلاستیک، ساختاری شفاف، مستحکم و سبک داشته و متعلق به خانواده‌ی پلی‌استرها است. از پلی‌اتیلن برای ساخت وسایل معمولی خانگی مانند الیاف، پارچه, مخزن آب و بشکه حمل مایعات استفاده می‌شود.

میکروپلاستیک‌ها یا Microplastics

میکروپلاستیک‌ها، ذرات پلاستیکی هستند که بزرگ‌ترین بعد آن‌ها کم‌تر از ۵ میلی‌متر است. دو نوع میکروپلاستیک وجود دارد: اولیه و ثانویه؛ میکروپلاستیک‌های اولیه شامل قرص‌های رزینی هستند که در کارخانجات برای تولید محصولات پلاستیکی ذوب می‌شوند. این میکروپلاستیک‌ها به عنوان ساینده در لوازم آرایشی، صابون و خمیر دندان کاربرد دارند. میکروپلاستیک‌های ثانویه ناشی از متلاشی شدن اجزای پلاستیکی بزرگ‌تر هستند. در این مورد می‌توان میکروفیبرهایی را مثال زد که در ساخت منسوجاتی مانند پلی‌استر، نایلون، اکریلیک و غیره استفاده می‌شوند. استهلاک و شستشوی این پارچه‌ها باعث ورود میکروفیبرها به آب و هوا خواهد شد.

 


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

 

ادامه مطالب