19
نوامبر

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷

آخرین اخبار و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری :

توجه : 

این شرکت در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلیمری هیچگونه فعلالیتی ندارد 

 انتشار قیمت مواد اولیه پلیمری در این وبسایت صرفا جهت اطلاع همکاران گرامی منتشر میگردد.

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی پتروشیمی جم ۱۰,۰۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون ۱۱,۲۷۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر ۱۰,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ پتروشیمی ایلام ۱۲,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ۱۰,۸۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی پتروشیمی بندرامام ۹,۹۸۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی پتروشیمی تبریز ۹,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر ۱۲,۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام ۱۰,۲۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک ۱۲,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم ۱۰,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA تزریقی پتروشیمی تبریز ۱۷,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۱۰,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم ۱۱,۴۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول ۱۱,۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۱۰,۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر ۱۰,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم پتروشیمی ایلام ۱۰,۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون ۹,۸۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم ۱۲,۱۷۰ PE-100 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر ۱۱,۳۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون ۱۲,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ تزریقی پتروشیمی جم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۴۹۰ پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ ایلام ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 پایپ اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۲N07 تزریقی پتروشیمی مهاباد ۹,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) S5000 ۹,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی پتروشیمی اراک ۹,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم پتروشیمی بندرامام ۱۰,۱۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم پتروشیمی بندرامام ۱۰,۱۹۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم پتروشیمی آریاساسول ۱۰,۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ تزریقی پتروشیمی لاله ۱۰,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم پتروشیمی لاله ۱۲,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم پتروشیمی لاله ۱۰,۲۸۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۱۰,۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۱۱,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴TC فیلم پتروشیمی لاله ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX فیلم پتروشیمی لاله ۱۰,۲۸۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰K فیلم پتروشیمی امیرکبیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H فیلم پتروشیمی کردستان ۹,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰E02 ۱۱,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ تزریقی آریاساسول ۱۲,۴۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰F فیلم امیرکبیر ۱۲,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر ۱۰,۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ فیلم پتروشیمی جم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA فیلم پتروشیمی اراک ۱۰,۱۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ فیلم پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA فیلم پتروشیمی جم ۱۲,۵۸۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد ۱۰,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۱,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۱,۸۷۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی ۱۳,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R نوید زرشیمی ۱۱,۲۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۱۷,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۱۳,۲۵۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۱۱,۲۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۱۲,۶۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون ۱۵,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۱۲,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون ۱۱,۸۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ۱۳,۶۰۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک ۱۱,۲۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۱,۲۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۳۸۰ پلی نار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۳۰ پلی نار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۱۷,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S تزریقی پتروشیمی شازند اراک ۱۱,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم ۱۱,۴۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۲,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم ۱۲,۳۷۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک ۱۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۶,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون ۱۳,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ ۱۳,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ۱۸,۵۰۰ شازند اراک ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم ۱۳,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم ۱۸,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ ۱۱,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ ۱۵,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۴۸T IML- تزریقی پتروشیمی جم ۱۳,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی ۱۴,۵۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم ۲۱,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) تزریق پتروشیمی اراک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۱۱,۱۸۵ کریستال ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۱۱,۲۵۰ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۱۶۰ تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۴۶۰ تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) N32 ۱۱,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۱۲,۲۵۰ هایمپک ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۸,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۱۳,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۶۱۶ تایوان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۱۳,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۹,۹۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۱۵,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۱۹,۹۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۱۸,۴۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۱۹,۹۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۲۱,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۰,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۲۰,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۷۷۷C High Heat Chimei-taiwan ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۲۳۳۰ High Heat تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS) ۲۶۵N گلپایگان ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان ۱۸,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان ۲۴,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان ۲۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET) ۸۲۱ بطری TK Chemical ۱۸,۹۰۰ TEX PET ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG645 تندگویان ۱۷,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۱,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان ۱۵,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۸,۵۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر ۸,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۵,۳۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۱۳,۹۰۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 بندر امام ۸,۵۵۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷

یادآور میشود , قیمت مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و صرفا جهت اطلاع و رفاه حال همکاران محترم منتشر میگردد.

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران / آخرین تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید  🙂

اشتراک گذاری :