16
دسامبر

تانکر ۱۵۰۰ عمودی

مخزن 1500 لیتری عمودی سه جداره ضد جلبک مورد تایید بهداشت

مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره ضد جلبک مورد تایید بهداشت

اشتراک گذاری :