تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
06
سپتامبر

مخزن پلاستیکی / وان پلی اتیلن / بشکه / مخازن مکعبی ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱

لیست محصولات شرکت پلی اتیلن نوین (کامل)

مخازن افقی

مخازن افقی یا اصطلاحا خوابیده تولید شده در شرکت پلی اتیلن نوین به جهت ابعاد و طراحی خاص خود مناسب جهت استفاده در پشت بام ها و همچنین حمل انواع مایعات می باشد ، لیست ابعاد مخازن افقی را میتوانید در جدول ذیل مشاهده نمایید .

ردیفشرح کالاطولcmعرض cmارتفاع cm
۱مخزن۱۰۰ لیتری تک لایه افقی ۷۴۵۳۶۲
۲مخزن۲۰۰ لیتری تک لایه افقی۸۸۶۴۷۳
۳مخزن۳۰۰ لیتری  تک لایه افقی ۸۵۷۷۸۴
۴مخزن۵۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۲۸۸۱۸۸
۵مخزن۸۰۰ لیتری  تک لایه افقی ۱۴۷۹۶۱۰۰
۶مخزن۱۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۳۰۱۰۴۱۰۴
۷مخزن۱۵۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۶۸۱۲۷۱۲۲
۸مخزن۲۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۱۸۰۱۱۵۱۳۰
۹مخزن۳۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۳۵۱۳۵۱۲۵
۱۰مخزن ۳۵۰۰ لیتری تک لایه افقی۲۴۰۱۴۰۱۳۵
۱۱مخزن۴۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۴۵۱۵۵۱۶۰
۱۲مخزن۵۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۴۰۱۷۳۱۸۲
۱۳مخزن۶۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۲۷۶۱۸۵۱۹۵
۱۴مخزن۸۰۰۰ لیتری تک لایه افقی۳۱۵۱۹۵۲۰۵
۱۵مخزن۱۰۰۰۰ لیتری تک لایه افقی ۳۴۵۲۰۷۲۱۶
۱۶مخزن۲۵۰۰ لیتری پشت نیسانی تک لایه۱۵۶۱۱۱۱۹۴
۱۷مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه۱۱۶۱۳۰۱۷۳
۱۷مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه۱۱۶۱۳۰۱۷۳
۱۷مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه۱۱۶۱۳۰۱۷۳
۱۷مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه۱۱۶۱۳۰۱۷۳
۱۷مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی  تک لایه۱۱۶۱۳۰۱۷۳
ردیفشرح کالاطولcmعرض cmارتفاع cm
۱مخزن۱۰۰ لیتری افقی سه لایه۷۴۵۳۶۲
۲مخزن۲۰۰ لیتری افقی سه لایه۸۸۶۴۷۳
۳مخزن۳۰۰ لیتری افقی سه لایه۸۵۷۷۸۴
۴مخزن۵۰۰ لیتری افقی سه لایه۱۲۸۸۱۸۸
۵مخزن۸۰۰ لیتری افقی سه لایه۱۴۷۹۶۱۰۰
۶مخزن۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۱۳۰۱۰۴۱۰۴
۷مخزن۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه۱۶۸۱۲۷۱۲۲
۸مخزن۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۱۸۰۱۱۵۱۳۰
۹مخزن۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۲۳۵۱۳۵۱۲۵
۱۰مخزن ۳۵۰۰ لیتری افقی سه لایه۲۴۰۱۴۰۱۳۵
۱۱مخزن۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۲۴۵۱۵۵۱۶۰
۱۲مخزن۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۲۴۰۱۷۳۱۸۲
۱۳مخزن۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۲۷۶۱۸۵۱۹۵
۱۴مخزن۸۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۳۱۵۱۹۸۲۰۵
۱۵مخزن۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه۳۴۵۲۰۷۲۱۶
۱۶مخزن۲۵۰۰ لیتری پشت نیسانی سه لایه۱۵۶۱۱۱۱۹۴
۱۷مخزن ۲۰۰۰لیتری پشت نیسانی سه لایه۱۱۶۱۳۰۱۷۳
 ۱۸ مخزن ۱۵۰۰ زیرپله افقی (جدید) ۱۹۶ ۱۱۰ ۱۱۴
 ۱۹ مخزن ۱۰۰۰ زیرپله مکعبی افقی ۱۶۶ ۸۴ ۱۰۷
 ۲۰ مخزن ۱۰۰۰ زیرپله افقی (جدید) ۱۵۷ ۱۰۱ ۱۰۸
 ۲۱ مخزن ۸۰۰ زیرپله افقی ۱۴۶ ۹۴ ۱۰۶
 ۲۲ مخزن ۵۰۰ زیرپله افقی ۱۲۳ ۸۱ ۹۲
 ۲۳ مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید) قطر ۵۳ ارتفاع ۶۵ ——
 ۲۳ مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید) قطر ۵۳ ارتفاع ۶۵ ——
 ۲۳ مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید) قطر ۵۳ ارتفاع ۶۵ ——
 ۲۳ مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید) قطر ۵۳ ارتفاع ۶۵ ——
 ۲۳ مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید) قطر ۵۳ ارتفاع ۶۵ ——
 ۲۳ مخزن انبساط ۱۴۰ لیتری (جدید) قطر ۵۳ ارتفاع ۶۵ ——

مخازن عمودی

مخازن یا تانکر های عمودی یا ایستاده ی شرکت پلی اتیلن نوین مناسب جهت نصب در ارتفاع ، نگهداری و دپوی انواع مایعات از جمله محصولات شیمیایی ، بهداشتی و مشتقات نفتی و همچنین انواع مخازن سه جداره عمودی مخصوص آب شرب با مجوز اداره کل بهداشت و محیط زیست می باشند . جهت مشاهده لیست ابعاد مخازن عمودی پلی اتیلن به جدول ذیل مراجعه نمایید .

ردیفشرح کالاقطرcmارتفاع cmارتفاع  کلcm
۱مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک جداره۵۰۶۵۶۸
۲مخزن ۲۰۰لیتری عمودی  تک جداره۷۵۶۱۶۵
۳مخزن ۳۰۰لیتری عمودی تک جداره۶۶۶۵۹۶
۴مخزن ۵۰۰لیتری عمودی  تک جداره۹۱۹۷۱۱۰
۵مخزن ۷۵۰لیتری عمودی تک جداره۱۰۰۱۲۰۱۲۷
۶مخزن ۱۰۰۰لیتری عمودی تک جداره۱۱۵۱۲۰۱۳۰
۷مخزن ۱۵۰۰لیتری عمودی تک جداره۱۳۵۱۲۹۱۳۵
۸مخزن ۲۰۰۰لیتری عمودی تک جداره۱۳۲۱۵۸۱۷۵
۹مخزن ۳۰۰۰لیتری عمودی تک جداره۱۵۰۱۷۵۲۰۲
۱۰مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۱مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره۱۸۶۱۸۰۱۸۵
۱۲مخزن  ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره۱۸۰۲۱۴۲۲۴
۱۳مخزن ۶۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۴مخزن ۷۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره۲۰۰۲۱۵۲۳۰
۱۵مخزن ۸۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۶مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره۲۲۰۲۸۵۳۱۵
۱۷مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره۲۵۲۳۱۵۳۳۲
۱۸مخزن ۲۰۰۰۰  لیتری عمودی تک جداره۲۶۰۴۰۰۴۱۵
ردیفشرح کالاقطرcmارتفاع cmارتفاع  کلcm
۱مخزن۱۰۰ لیتری عمودی سه جداره۵۰۶۵۶۸
۲مخزن۲۰۰ لیتری عمودی سه جداره۷۵۶۱۶۵
۳مخزن۳۰۰ لیتری عمودی سه جداره۶۶۶۵۹۶
۴مخزن۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره۹۱۹۷۱۱۰
۵مخزن۷۵۰ لیتری عمودی سه جداره۱۰۰۱۲۰۱۲۷
۶مخزن۱۰۰۰ لیتری عمودی  سه جداره۱۱۵۱۲۰۱۳۰
۷مخزن۱۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره۱۳۵۱۲۹۱۳۵
۸مخزن۲۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره۱۳۲۱۵۸۱۷۵
۹مخزن۳۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره۱۵۰۱۷۵۲۰۲
۱۰مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۱مخزن۴۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره۱۸۶۱۸۰۱۸۵
۱۲مخزن۵۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره۱۸۰۲۱۴۲۲۴
۱۳مخزن۶۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۴مخزن ۷۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۲۰۰۲۱۵۲۳۰
۱۵مخزن۸۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره
۱۶مخزن۱۰۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره۲۲۰۲۸۵۳۱۵
۱۷مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی سه جداره۲۵۲۳۱۵۳۳۲
 ۱۸مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی  سه جداره ۲۶۰۴۰۰۴۱۵
 ۱۹  مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
۱۷۵  ۲۹۰ ارتفاع قیف ۸۰
 ۲۰ مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
  ۱۵۵ ۲۳۰ ارتفاع قیف ۶۸
 ۲۱مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار ) ۱۴۵ ۱۹۶ ارتفاع قیف ۶۰
۲۲ مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )۱۰۹۱۶۷ ارتفاع قیف ۴۱

مخازن مکعبی

انواع مخازن مکعبی , ترافیکی و سم پاش تک جداره و سه جداره یا سه لایه شرکت پلی اتیلن نوین مخصوص نگهداری آب شرب میباشد و از بروز و ایجاد هرگونه بو و تغییر رنگ در آب جلوگیری میکنند و به واسطه لایه محافظ یو وی (uv) مقاوم در مقابل نور خورشید هستند.

ردیفشرح کالاطولcmعرض cmارتفاع cm
۱مخزن۱۰۰ لیتری مکعبی افقی۶۵۴۷۴۷
۲مخزن ۲۵۰ لیتری مکعبی افقی۸۰۶۰۶۵
۳مخزن ۵۰۰ لیتری مکعبی افقی۱۲۵۸۲۷۸
۴مخزن ۱۰۰۰ لیتری مکعبی افقی۱۴۰۹۵۹۰
۵مخزن ۱۵۰۰ لیتری مکعبی افقی۱۸۰۱۰۰۹۵
۶نیوجرسی بزرگ۱۱۵۲۰۱۰۰
۷رابط نیوجرسی۱۵۰۲۰۶۰
۸نیوجرسی کوچک۱۱۵۱۳/۵۷۹
۹بشکه ترافیکی متوسط۶۰۱۰۵
۱۰بشکه ترافیکی کوچک۵۰۹۰
۱۱بشکه ترافیکی بزرگ۷۲۱۳۰
۱۲مخزن سمپاش استوانه ۱۰۰ لیتری۵۷۵۶
۱۳مخزن سم پاش ۴۰۰ لیتری۱۲۰۵۵۹۶
۱۴مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری دو طبقه۶۱۵۱۵۴
 ۱۵ مخزن ۵۰۰۰ لیتری مکعبی عمودی ۳۲۰ ۹۵ ۲۲۰
 ۱۶ مخزن ۱۰۰۰ لیتری مکعبی عمودی ۱۴۰ ۶۰ ۱۷۵
 ۱۷ مخزن ۵۰۰ لیتری مکعبی عمودی ۶۰ ۶۰ ۱۷۵

وان ها

وان پلاستیکی و وان پلی اتیلنی شرکت پلی اتیلن نوین ، دارای تاییدیه وزارت بهداشت

تولید انواع وان شیلات و وان های آبکاری با دوام و زیبا برای محیط های صنعتی

 

ردیفشرح کالاطولcmعرض cmارتفاع cm
۱وان ۲۰ لیتری۳۹۲۴۱۹
۲وان ۶۰لیتری۴۶۳۶۴۲
۳وان ۶۰لیتری کوتاه
۶۴۶۴۱۵
۴وان ۱۰۰لیتری کوتاه۹۸۵۸۲۸
۵وان ۱۰۰لیتری۴۳۳۹۶۰
۶وان ۱۳۵لیتری۵۶۴۶۵۸
۷وان ۱۷۰لیتری۸۱۵۳۴۰
۸وان ۱۹۰لیتری۱۳۰۵۱۳۰
۹وان ۲۰۰لیتری کوتاه۱۰۰۱۰۰۲۱
۱۰وان ۲۰۰لیتری۷۵۵۸۵۰
۱۱وان ۲۵۵لیتری۷۶۵۶۶۹
۱۲وان ۲۶۰لیتری۱۳۰۵۱۴۰
۱۳وان ۳۰۰لیتری کوتاه۱۰۰۱۰۰۳۱
۱۴وان ۳۰۰لیتری۱۶۰۶۰۴۴
۱۵وان ۳۴۰لیتری۷۱۴۸۱۰۱
۱۶وان ۴۰۰لیتری۱۲۰۸۰۷۵
۱۷وان ۶۰۰لیتری۱۲۵۷۸۶۷
۱۸وان ۹۰۰لیتری۱۳۰۸۰۹۰
۱۹وان ۱۰۰۰لیتری۱۹۶۸۶۶۹
۲۰وان۱۲۰۰ لیتری۱۸۵۱۰۴۱۰۳
۲۱وان۱۵۰۰ لیتری۱۸۵۹۰۱۰۰
۲۲وان۲۰۰۰ لیتری۲۰۰۱۰۰۱۰۰
۲۳وان ۳۰۰۰لیتری۳۱۳۱۰۵۱۰۰
۲۴وان۴۵۰۰ لیتری۱۴۵۱۴۵۱۹۸
۲۵ تراف بلند۲۳۸۵۱۴۰
۲۶تراف کوتاه۲۳۸۴۰۲۲
۲۷وان ۵۰۰۰ لیتری (جدید)۳۹۰
۱۴۵۱۲۰
۲۸وان حمام تک نفره۱۶۰۶۶۵۰
 ۲۹ وان ۶۰۰ لیتری گرد قطر بالا ۱۰۰ قطر پایین ۸۱ ارتفاع ۹۹
 ۳۰ وان ۲۰۰۰ لیتری گرد ۲۳۰ ۲۰۴ ۶۲
 ۳۱ وان ۵۰۰ لیتری گرد  ۱۳۳ ۱۱۴ ۴۹

بشکه و سبد

 

فیتینگ (اتصالات)

اتصالات برنجی ,ارتالون , کامپوزیت یا فیتینگ به علت عدم خوردگی دارای عمر زیاد و بهداشتی تر از نمونه های چدنی و ارزان تر از اتصالات استیل گزینه ی مناسب برای نصب بر روی مخازن پلی اتیلن نوین می باشد . در ذیل میتوانید جدول انواع اتصالات پلی اتیلنی را مشاهده نمایید .

ردیفشرح کالا
۱ فیتینگ ۱/۲
۲ فیتینگ ۳/۴
۳ فیتینگ ۱
۴ فیتینگ ۱/۱/۴
۵ فیتینگ ۱/۱/۲
۶ فیتینگ ۲
۷ فیتینگ ۲/۱/۲
۸ فیتینگ ۳
۹ فیتینگ ۴

اشتراک گذاری :