10
جولای

مخزن آب ۵۰۰۰ هزار لیتری افقی ، مخزن عمودی

مخزن آب 5000 هزار لیتری افقی ، مخزن عمودی

مخزن آب ۵۰۰۰ هزار لیتری افقی ، مخزن عمودی

اشتراک گذاری :