شماره تماس : 02155659631 | همراه : 09125987671

amodiمخازن یا تانکر های عمودی یا ایستاده ی شرکت پلی اتیلن نوین مناسب جهت نصب در ارتفاع ، نگهداری و دپوی انواع مایعات از جمله محصولات شیمیایی ، بهداشتی و مشتقات نفتی و همچنین انواع مخازن سه جداره عمودی مخصوص آب شرب با مجوز اداره کل بهداشت و محیط زیست می باشند . جهت مشاهده لیست ابعاد مخازن عمودی پلی اتیلن به جدول ذیل مراجعه نمایید .

 

 

جهت مشاهده جزئیات بیشتر در مورد هر محصول روی” نام محصول در لیست ذیل” کلیک کنید.

لیست ابعاد مخازن عمودی تک جداره

ردیف شرح کالا قطرcm ارتفاع cm ارتفاع  کلcm
۱ مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۵۰ ۶۵ ۶۸
۲ مخزن ۲۰۰لیتری عمودی  تک جداره ۷۵ ۶۱ ۶۵
۳ مخزن ۳۰۰لیتری عمودی تک جداره ۶۶ ۶۵ ۹۶
۴ مخزن ۵۰۰لیتری عمودی  تک جداره ۹۱ ۹۷ ۱۱۰
۵ مخزن ۷۵۰لیتری عمودی تک جداره ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۷
۶ مخزن ۱۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۰
۷ مخزن ۱۵۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۳۵
۸ مخزن ۲۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۳۲ ۱۵۸ ۱۷۵
۹ مخزن ۳۰۰۰لیتری عمودی تک جداره ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۲
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۱ مخزن ۴۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۲ مخزن  ۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۱۸۰ ۲۱۴ ۲۲۴
۱۳ مخزن ۶۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۴ مخزن ۷۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۰۰ ۲۱۵ ۲۳۰
۱۵ مخزن ۸۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره
۱۶ مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۲۰ ۲۸۵ ۳۱۵
۱۷ مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی تک جداره ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۳۲
۱۸ مخزن ۲۰۰۰۰  لیتری عمودی تک جداره ۲۶۰ ۴۰۰ ۴۱۵

تماس با واحد فروش

جهت مشاهده جزئیات بیشتر در مورد هر محصول روی” نام محصول در لیست ذیل” کلیک کنید.

لیست ابعاد مخازن عمودی سه جداره

ردیف شرح کالا قطرcm ارتفاع cm ارتفاع  کلcm
۱ مخزن۱۰۰ لیتری عمودی ۵۰ ۶۵ ۶۸
۲ مخزن۲۰۰ لیتری عمودی ۷۵ ۶۱ ۶۵
۳ مخزن۳۰۰ لیتری عمودی ۶۶ ۶۵ ۹۶
۴ مخزن۵۰۰ لیتری عمودی ۹۱ ۹۷ ۱۱۰
۵ مخزن۷۵۰ لیتری عمودی ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۲۷
۶ مخزن۱۰۰۰ لیتری عمودی ۱۱۵ ۱۲۰ ۱۳۰
۷ مخزن۱۵۰۰ لیتری عمودی ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۳۵
۸ مخزن۲۰۰۰ لیتری عمودی ۱۳۲ ۱۵۸ ۱۷۵
۹ مخزن۳۰۰۰ لیتری عمودی ۱۵۰ ۱۷۵ ۲۰۲
۱۰ مخزن ۳۵۰۰ لیتری عمودی
۱۱ مخزن۴۰۰۰ لیتری عمودی ۱۸۶ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۲ مخزن۵۰۰۰ لیتری عمودی ۱۸۰ ۲۱۴ ۲۲۴
۱۳ مخزن۶۰۰۰ لیتری عمودی
۱۴ مخزن ۷۰۰۰ لیتری عمودی ۲۰۰ ۲۱۵ ۲۳۰
۱۵ مخزن۸۰۰۰ لیتری عمودی
۱۶ مخزن۱۰۰۰۰ لیتری عمودی ۲۲۰ ۲۸۵ ۳۱۵
۱۷ مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۳۲
 ۱۸ مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی  ۲۶۰ ۴۰۰ ۴۱۵
 ۱۹   مخزن ۵۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
۱۷۵   ۲۹۰  ارتفاع قیف ۸۰
 ۲۰  مخزن ۳۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )
  ۱۵۵  ۲۳۰  ارتفاع قیف ۶۸
 ۲۱ مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار )  ۱۴۵  ۱۹۶  ارتفاع قیف ۶۰
۲۲  مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی ( تانکر ته قیف دار ) ۱۰۹ ۱۶۷  ارتفاع قیف ۴۱