05
آگوست

تیم تحقیقاتی دانشگاه ویکتوریا (کانادا) موفق به طراحی پلاستیک صنعتی بسیار با دوامی شده است

اشتراک گذاری :