تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
25
فوریه

رطوبت گیری پلاستیک / گازگیری پلاستیک های مهندسی / محصولی با کیفیت داشته باشید

رطوبت گیری پلاستیک ها و خشک کردن انواع پلیمر یکی از عوامل اصلی بهبود به خصوص پلاستیکهای مهندسی می باشد.این نوع مواد در طی فرایند تولید، حمل و نقل و انبارداری رطوبت جذب می کنند و به عبارتی بهتر است در نظر داشت که تمامی پلیمرها با توجه به شرایط محیطی بالقوه دارای رطوبت اضافی می باشند بنابراین این رطوبت باید قبل از تولید باید از آنها خارج شود. وجود رطوبت اضافی در پلیمر باعث بروز مشکلاتی در طی تولید می گردد به جز اینکه محصول غیر استاندارد تولید می گردد باعث تاثیر منفی در ظاهر و برخی خواص قطعه تولیدی می شود.
پلاستیکها را در این خصوص می توان به دو گروه ذیل تقسیم نمود:
۱٫ پلاستیک رطوبت زدا
پلاستیکهای نوع اول رطوبت را فقط بر روی سطحشان نگهداری می کنند که این رطوبت با استفاده از دمش هوای گرم قابل دفع می باشد بنابر این با این روش می توان پلاستیک را خشک و مورد استفاده قرار داد.
۲٫ پلاستیک رطوبت گیر
در پلاستیکهای نوع دوم یعنی پلاستیکهایی که رطوبت گیر می باشند رطوبت داخل و در هسته گرانول مواد اولیه جمع شده و در این خصوص بهترین روش برای خشک کردن استفاده از خشک کننده های رطوبت زدا Dehumidifying dryer می باشد.
قبل از تولید PA،ABS،PET،PC،PS که تمایل فراوانی برای جذب رطوبت دارند وپلیمرهای رطوبت گیر مانند جهت اطمینان از رسیدن به یک محصول نهایی با کیفیت مناسب باید رطوبت گیری و خشک شوند.
رطوبت گیری نامناسب می تواند باعث کاهش خواص مکانیکی مانند ؛ مقاومت ضربه ای ، مقاومت کششی و اثرات نا مطلوب در ظاهر قطعه تولیدی گردد.
اهمیت خشک کردن پلاستیکها:
یکی از مزایای پلاستیکهای مهندسی نسبت به فلزات مقاومت مناسب آنها در برابر رطوبت، یا مقاومت مطلوب آنها در برابر پدیده زنگ زدن و خوردگی میباشد. همه پلاستیکها برخی اوقات با توجه به شرایط گوناگون رطوبت جذب میکنند (رطوبت داخل گرانول ها نفوذ می کند) معمولا این رطوبت در طی انبار کردن و تولید، جذب پلیمر شده و در صورت خشک کردن نامناسب این رطوبت در کیفیت محصول نهایی اثر منفی می گذارد. البته برخی از پلیمرها رطوبت را فقط بر روی سطحشان نکهداری می کنند که به آسانی قابل خشک کردن میباشد.اثرات منفی رطوبت گیری نامناسب مشکلات رایج خشک کردن نامناسب اغلب پلیمرها مانند پلی آمید، پلی کربنات، پلی سولفون به شرح ذیل می باشد:
۱٫ سطح ظاهری
حبابهای ناشی از رطوبت میتواند باعث خرابی سطح ظاهری قطعه شود، این اثرات منفی به صورت ذیل نمایان می گردد:
– رگه های براق در سطوح
– انواع لک
– حبابهای داخلی
– نواقص ظاهری (مانند حفره …)
۲٫خواص فیزیکی و مکانیک
رطوبت می تواند باعث افت خواص فیزیکی و مکانیکی در پلیمر شود. حبابهای به وجود آمده از رطوبت میتواند باعث ایجاد حفره در داخل قطعه گردد. رطوبت همچنان می تواند باعث کاهش در وزن مولکولی بخاطر پدیده هیدرولیز شود.
کاهش خواص فیزیکی به صورت های ذیل رخ می دهد:
— کاهش مقاومت ضربه ای
— کاهش مقاومت کششی و کاهش در ازدیاد طول
برای پلاستیکهایی مانند پلی کربنات و پلی استر که مقاومت ضربه ای بسیار مهم می باشد رطوبت گیری و خشک کردن بسیار پر اهمیت است.
محتوی رطوبت در پلاستیک:
مقدار رطوبتی که یک پلیمر جذب می کند وابسته به چندین عامل می باشد. اولین عامل نوع پلیمر بوده به طوری که هر نوع دارای مشخصات جذب خاص خود می باشد. برخی از پلاستیکها تمایل بیشتری به جذب رطوبت دارند بنابراین رطوبت بیشتری نسبت به بقیه مواد جذب می کنند. نه تنها هر پلاستیک مشخصه جذب رطوبت خاص خود را دارد بلکه هر گریدی از یک نوع پلیمر هم می تواند مشخصات جداگانه ای داشته باشد.
شرایط آب و هوایی یا رطوبت در هوا، همچنین درجه حرارت هوای محیط و گرانول ها مؤثر در میزان جذب رطوبت می باشد.
عوامل مؤثر در رطوبت گیری پلاستیک  ( گازگیری ) :
متغیرهایی که مؤثر در خارج نمودن رطوبت یا خشک کردن می باشند عبارتند از : طبیعت پلیمر، خشکی هوا، درجه حرارت هوا و گرانول ها، مدت زمانی که پلیمر در معرض هوا قرار می گیرد.
رطوبت گیری پلاستیک و خشک کردن یا گازگیری پلیمر بشکل مناسب:
خشک کردن بر عکس عمل جذب می باشد یعنی خارج نمودن رطوبت از گرانول به حدی که رطوبت به حداقل میزان خود رسیده باشد. خشک کردن مناسب باعث یکنواختی تولید می گردد.

جدول دما و زمان رطوبت گیری پلاستیک در بعضی از پرکاربردترین پلیمرهای مهندسی

نوع پلیمر (فارسی)

نوع پلیمر (لاتین)

دما (C°)

زمان (Hr)

دانسیته توده (Kg /m3)

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ای بی اس )

ABS

۹۰

۳-۴

۶۷۳

پلی استال (همو پلیمر)

Acetal (Homopolymer)

۹۵

۱-۲

۶۴۱

پلی استـال (کـوپلیمـر)

Acetal (Copolymer)

۱۰۰

۱-۲

۶۴۱

اکریلیک

Acrylic

۸۰

۲-۳

۶۷۳

سلولز بوتیرات

Cellulose Butyrate

۷۵

۲-۳

۶۲۵

سلولز استات

Cellulose Acetate

۷۵

۲-۳

۶۰۹

سلولز پروپیونات

Cellulose Propionate

۷۵

۲-۳

۶۴۱

آیونومر(سرلین)

lonomer (Surlyn)

۷۰

۷-۸

۷۰۵

پلیمر کریستال مایع (زایدار)

LCP (Xydar)

۱۵۰

۳-۴

۸۰۲

پلی آمید (نایلون)

Nylon

۸۰

۴-۵

۶۵۷

پلی کربنات

Polycarbonate

۱۲۰

۳-۴

۶۴۱

آلیاژهای پلی کربنات و پی بی تی

P Carb/Pbt/Elast (Xenoy)

۱۲۵

۳-۴

۶۷۳

پلی اتر اتر کتون

Peek

۱۵۵

۳-۴

۸۳۴

پت گرید بطری

Pet-Bottle (Eastapak 9921)

۱۷۰

۵-۶

۸۳۴

پت گرید الیاف

Polyester (Rynite)

۱۳۵

۳-۴

۸۶۶

پت ترماکس

Pet(Thermx EGOOI)

۱۳۰

۴

۶۷۳

آلیاژهای پت و پی بی تی

P’Ester (PBT/Pet Valox 815)

۱۸۰

۴-۵

۷۷۰

پلی استر

Polyester (Pbt-Valox 420)

۱۲۵

۲-۳

۷۷۰

پلی استر

Polyester (Pet-Valox 700)

۱۶۰

۴-۵

۷۷۰

پی ای تی جی

Petg (Easter Gnxxx)

۷۰

۶

۷۳۸

پی سی تی جی

Pctg (Easter Dnxxx)

۷۵

۶

۷۲۱

آلیاژهای پت و پلی کربنات

Pctg/P’Carb (Eastalloy Daxxx)

۹۵

۴-۶

۶۸۹

پت

Pet (Thermx Cg 907)

۷۰

۴-۶

۶۵۷

پت

Pet (Thermx Cg921 )

۷۰

۶

۸۰۲

پت آمورف

Peta (Thermx Ag 230)

۱۶۵

۴

۷۰۵

پلی آریلات

Polyarylate

۱۲۰

۵-۶

۸۰۲

پلی اتر ایمید

Polyetherimide

۱۵۵

۴-۵

۸۳۴

پلی اتیلن مشکی

Polyethylene (Black)

۷۰

۳-۴

۵۴۵

آلیاژ پلی فنیلن اکساید و پلی استایرن

PPO/Styrene (Noryl)

۱۰۰

۲-۳

۷۸۶

پلی فنیلن سولفاید

Polyphenylene Sulfide

۱۴۰

۲-۳

۸۰۲

پلی سولفون

Polysulfone

۱۳۵

۳-۴

۸۰۲

پلی یورتان

Polyurethane

۸۰

۲-۳

۷۷۰

استایرن اکریلونیتریل

SAN

۸۰

۳-۴

۶۴۱

پلی استایرن مالئه

SMA (Dylark)

۹۵

۲-۳

۶۰۹

ترموپلاستیک الاستومر

TPE (Hytrel)

۱۰۰

۲-۳

۷۷۰

     منبع :itechpolymer.com

بکوشش: واحد کنترول کیفیت شرکت پلی اتیلن نوین / مقالات پلیمری / رطوبت گیری پلاستیک یا گازگیری

https://www.polynovin.com

اشتراک گذاری :