08
مه

تولید زیست پلیمر کیتوسان با وزن مولکولی پایین

تولید آوردن کیتین و کیتوسان محلول در آب با وزن مولکولی پایین حاصل تلاش محققان موسسه MIPT . این روش بر پایه تخریب کیتین و کیتوسان توسط پلاسما پرتو الکترونی در راکتور شیمیایی پلاسما مخصوص می‌باشد. فناوری جدید زمان لازم برای تولید الیگوساکاریدهای کیتین و کیتوسان محلول در آب را از چند روز به چند دقیقه کاهش می‌دهد. این روش سازگار با محیط زیست بوده و الیگوساکاریدهای فعال زیستی با خواص ضد میکروبی و ضد قارچی بدست می‌آید.

درباره کیتین
کیتین دومین پلیمر زیستی فراوان بعد از سلولز است. در جهان طبیعی، کیتین و کیتوسان به عنوان اجزای اصلی اسکلت خارجی حشرات، سخت پوستان و همچنین بسیاری از قارچ ها و برخی جلبک‌ها را تشکیل می دهند. این ترکیبات دارای کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف نظیر کشاورزی، پزشکی، فرآوری مواد غذایی و تولید لوازم آرایش می‌باشند. این ترکیبات به طور مرسم توسط دپلیمریزاسیون شیمیایی تولید می‌شود که نیازمند دماهای بالا و استفاده از هیدروژن پر اکسید، محلول‌های غلیظ اسیدهای آلی و معدنی و هیدروکسید سدیم و دیگر عوامل مضر می‌باشد. تولید کیتین و کیتوسان با این روش منجر به تولید حجم زیادی از فاضلاب‌های صنعتی همراه با اسید و قلیا می‌کند که نیازمند تصفیه می‌باشد.
دانشمندان از فناوری شیمیایی پلاسما به جای هیدرولیز شیمیایی کیتین و کیتوسان استفاده نمودند. این روش در دمای کم و پلاسمای پرتو الکترونی غیر تعادلی صورت می‌گیرد. جهت آزمایش روش جدید، آن‌ها پودر پلی ساکارید را وارد راکتور پرتو الکترونی شیمیایی پلاسما نمودند. در حالی که گازهای مختلف می‌تواند برای پر کردن محفظه واکنش مورد استفاده قرار ‌گیرد، اما بخار آب و اکسیژن، بهترین اثر را در تولید دارد. آزمایش‌های صورت گرفته نشان داد هر چه وزن مولکولی کیتوسان پایین تر باشد، مهار رشد باکتری بیشتر خواهد شد.

منبع: polympart


اشتراک گذاری :