09
مه

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶ اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۳,۰۰۳۳۸,۳۹۸نقدی۴۲۲۳۷عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون۱,۰۱۲۳۹,۰۲۸سلف۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون۵۵۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۵۰۴۵,۴۲۵نقدی۱۳۶۲۷۵عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۴۶,۷۴۸نقدی۱۴۰۲۴۴عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۱۰۰۴۶,۷۴۸نقدی۱۴۰۲۴۴عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۶۰۰۵۱,۱۴۸نقدی۱۵۳۴۴۴عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند۷۰۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۱۶۰۴۷,۳۶۴نقدی۵۲۱۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۴۸۰۴۳,۰۵۸نقدی۴۷۳۶۳عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۳۰۷۸,۰۶۸نقدی۸۵۸۷۴عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۵۵۶۶,۵۰۳نقدی۷۳۱۵۳عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۲۰۰۳۱,۲۸۲نقدی۳۷۵۳۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان۵۰۰۳۴,۴۱۰نقدی۴۱۲۹۲عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۱۱۰۳۳,۷۸۵سلف۴۰۵۴۲عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841پتروشیمی تندگویان۵۰۶۳۷,۴۱۰نقدی۴۱۱۵۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۱,۰۰۰۳۱,۲۸۲نقدی۳۷۵۳۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۲,۹۹۲۳۱,۲۸۲نقدی۳۷۵۳۸عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۱۶۸۶۱,۹۲۸نقدی۶۸۱۲۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲Lپتروشیمی رجال۲۱۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845پتروشیمی تندگویان۹۹۳۶,۳۱۴نقدی۳۹۹۴۵عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۲۴۰۶۱,۹۲۸نقدی۶۸۱۲۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال۲۱۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰پتروشیمی بندرامام۴۱۸۶۵,۴۹۴نقدی۷۲۰۴۳عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان۶۹۳۳۴,۲۹۵نقدی۳۷۷۲۴عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان۲,۰۰۲۳۷,۱۰۱نقدی۴۰۸۱۱عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی تخت جمشید۲۴۰۶۵,۴۹۴نقدی۷۲۰۴۳عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی بندرامام۲۴۲۶۱,۹۲۸نقدی۶۸۱۲۰عمدهعادی
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۲۴۰۷۱,۰۲۰نقدی۷۸۱۲۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۷۰۰۴۰,۱۲۶نقدی۱۲۰۳۷۸عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۲,۲۰۰۶۵,۴۹۴نقدی۷۲۰۴۳عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۱۶۸۶۵,۴۹۴نقدی۷۲۰۴۳عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۶۰۰۴۹,۲۱۸نقدی۱۴۷۶۵۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۱,۰۰۰۴۳,۰۵۸نقدی۴۷۳۶۳عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰پتروشیمی بندرامام۱,۴۹۱۶۵,۴۹۴نقدی۷۲۰۴۳عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی بندرامام۲۷۳۶۱,۹۲۸نقدی۶۸۱۲۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۳,۰۰۰۳۹,۲۴۰نقدی۴۳۱۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۳,۰۰۰۳۹,۲۴۰نقدی۴۳۱۶۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۲,۹۹۲۳۱,۲۸۲نقدی۳۷۵۳۸عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان۱,۵۹۵۳۲,۵۹۴نقدی۳۵۸۵۳عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۲,۰۰۲۳۵,۳۵۶نقدی۳۸۸۹۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی V30Sپتروشیمی شازند۲۴۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۲,۰۰۰۴۳,۰۵۸نقدی۴۷۳۶۳عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان۲,۰۰۲۳۱,۶۱۶نقدی۳۴۷۷۷عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی بندرامام۵۶۷۶۱,۹۲۸نقدی۶۸۱۲۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم۳۳۰۳۹,۰۲۸سلف۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UVپلی پروپیلن جم۲۲۰۴۷,۲۲۸نقدی۵۱۹۵۰عمدهعادی
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم۳,۰۱۴۳۹,۳۸۴نقدی۴۳۳۲۲عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S60پتروشیمی بندرامام۵۰۶۳۲,۸۴۶نقدی۳۹۴۱۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AAپتروشیمی جم۱۱۰۴۱,۸۸۶نقدی۴۶۰۷۴عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم۳۳۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S70پتروشیمی بندرامام۵۰۶۳۴,۴۱۰نقدی۴۱۲۹۲عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم۳۳۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول۲۲۰۴۳,۷۷۱نقدی۴۸۱۴۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۱,۳۲۰۳۹,۸۶۴نقدی۴۳۸۵۰عمدهعادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GAپتروشیمی شازند۱۰۰۴۰,۲۷۵سلف۴۴۳۰۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۱,۳۲۰۴۳,۰۵۸نقدی۴۷۳۶۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند۱۰۰۳۹,۰۲۸نقدی۴۲۹۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی شازند۱,۰۰۰۳۹,۹۳۴نقدی۱۱۹۸۰۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی شازند۱,۵۰۰۴۱,۶۷۳نقدی۱۲۵۰۱۹عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۱,۳۲۰۳۹,۸۶۴نقدی۴۳۸۵۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام۲,۰۲۴۳۹,۸۶۴نقدی۴۳۸۵۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر۲۵۰۴۲,۶۱۵سلف۱۲۷۸۴۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۲۲۰۴۳,۰۵۸نقدی۴۷۳۶۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۵۵۰۴۱,۸۸۶سلف۴۶۰۷۴عمدهعادی

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶

انتشار اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع و مراجع معتبر و به جهت رفاه حال همکاران محترم صورت میگیرد.

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا

 
 
 
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولید کننده تانکر پلیمری , بشکه , ظروف و وان پلیمری و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…

ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری :