29
آگوست

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ شهریورماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ شهریورماه ۹۶

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۶۶۰ ۳۹,۶۷۶ نقدی ۴۳۶۴۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۴۴,۶۹۸ نقدی ۴۹۱۶۷ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۶۶۰ ۴۳,۹۷۱ نقدی ۴۸۳۶۸ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۳۹,۳۷۷ نقدی ۴۳۳۱۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۹,۸۴۱ نقدی ۱۱۹۵۲۳ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۵۱,۳۹۸ نقدی ۱۵۴۱۹۴ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۲,۸۹۵ نقدی ۱۵۸۶۸۵ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۲,۸۹۵ نقدی ۱۵۸۶۸۵ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹,۹۷۹ نقدی ۱۴۹۹۳۷ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۴,۳۵۷ نقدی ۱۶۳۰۷۱ عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۶,۱۳۵ سلف ۴۳۳۶۲ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۰,۶۹۷ سلف ۵۵۷۶۶ عمده عادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۶,۰۸۴ سلف ۶۱۶۹۲ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۳۹,۵۴۹ نقدی ۴۳۵۰۳ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۹,۶۷۶ نقدی ۴۳۶۴۳ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۸۰۰ ۳۲,۷۸۹ نقدی ۳۹۳۴۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲,۷۵۰ ۳۳,۴۵۸ نقدی ۴۰۱۴۹ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۳,۹۷۱ نقدی ۴۸۳۶۸ عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۳,۵۲۴ نقدی ۴۷۸۷۶ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۳۸,۳۵۹ نقدی ۴۲۱۹۴ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۳۸,۳۵۹ نقدی ۴۲۱۹۴ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱,۰۱۲ ۳۷,۵۲۴ سلف ۴۱۲۷۶ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۳,۵۲۴ نقدی ۴۷۸۷۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۰۱۲ ۳۹,۶۷۶ نقدی ۴۳۶۴۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۳۸,۸۰۲ نقدی ۴۲۶۸۲ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۳,۴۵۸ نقدی ۴۰۱۴۹ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۴۱,۹۲۲ نقدی ۱۲۵۷۶۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۳۹,۵۴۹ نقدی ۴۳۵۰۳ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۲,۹۹۲ ۳۳,۴۵۸ نقدی ۴۰۱۴۹ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۳,۰۰۰ ۳۹,۵۴۹ نقدی ۴۳۵۰۳ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۱۵۰ ۴۹,۹۷۹ نقدی ۱۴۹۹۳۷ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۳,۹۷۱ سلف ۴۸۳۶۸ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۳۷,۵۲۴ سلف ۴۱۲۷۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۳,۹۷۱ سلف ۴۸۳۶۸ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۹۹ ۳۸,۳۵۹ نقدی ۴۲۱۹۴ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ محب بسپار ایده گستر ۲۰۰ ۵۳,۲۰۰ نقدی ۱۵۹۶۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۴۱,۴۹۵ نقدی ۴۵۶۴۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۳۸,۸۵۳ نقدی ۴۲۷۳۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵,۰۰۵ ۳۸,۱۲۶ نقدی ۴۱۹۳۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۴۱,۹۲۲ نقدی ۱۲۵۷۶۶ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۵۰ ۹۲,۷۷۵ نقدی ۱۰۲۰۵۲ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۷۹,۰۳۱ نقدی ۸۶۹۳۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۲۰۰ ۴۳,۳۹۱ نقدی ۱۳۰۱۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۳۳۰ ۴۰,۰۰۲ نقدی ۴۴۰۰۲ عمده عادی

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ شهریورماه ۹۶

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه بورس کالا / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی صفحه اصلی کلیک کنید.

اشتراک گذاری :