21
نوامبر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۰ آبان ماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۰ آبان ماه ۹۶

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰Bپتروشیمی ایلام۵۰۶۴۳,۸۹۸نقدی۴۸۲۸۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام۵۰۶۴۵,۰۷۴نقدی۴۹۵۸۱عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۸۵,۰۲۹نقدی۹۳۵۳۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۷۵۰۴۲,۷۸۴نقدی۱۲۸۳۵۲عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۶,۴۹۲نقدی۱۶۹۴۷۶عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۵۸,۱۳۷نقدی۱۷۴۴۱۱عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۵۸,۱۳۷نقدی۱۷۴۴۱۱عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۷۰۰۵۶,۱۲۹نقدی۱۶۸۳۸۷عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۷۵۰۵۸,۶۵۷نقدی۱۷۵۹۷۱عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان۵۰۶۴۴,۱۰۹سلف۴۸۵۱۹عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۴۰۰۳۳,۳۶۰سلف۴۰۰۳۲عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۶۰,۴۳۹نقدی۶۶۴۸۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۳,۸۹۸سلف۴۸۲۸۷عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۵۲,۳۵۹سلف۵۷۵۹۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۰,۹۴۲سلف۴۵۰۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AAپتروشیمی جم۱,۰۰۱۴۳,۴۶۲نقدی۴۷۸۰۸عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845پتروشیمی تندگویان۴۴۰۴۳,۱۷۴سلف۴۷۴۹۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۵,۰۷۴نقدی۴۹۵۸۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۸۸۰۴۵,۰۷۴نقدی۴۹۵۸۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۳۵۳سلف۵۲۰۸۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول۱۱۰۴۸,۱۲۴نقدی۵۲۹۳۶عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال۱۰۲۴۳,۰۵۷نقدی۱۲۹۱۷۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۸۸۰۴۷,۳۵۳نقدی۵۲۰۸۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲Tپتروشیمی لاله۲۲۰۴۸,۱۲۴نقدی۵۲۹۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۵۰۶۴۲,۰۳۴سلف۴۶۲۳۷عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۳۳۰۵۲,۰۸۸نقدی۵۷۲۹۶عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۵۰۰۵۶,۱۲۹نقدی۱۶۸۳۸۷عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۱,۰۱۲۴۷,۳۵۳نقدی۵۲۰۸۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۲۲۰۳۶,۰۲۹نقدی۴۳۲۳۴عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال۲۱۰۴۳,۰۵۷نقدی۱۲۹۱۷۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۵۰۰۳۲,۶۹۳سلف۳۹۲۳۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۱,۰۱۲۳۳,۳۶۰نقدی۴۰۰۳۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۵۵۰۴۵,۰۷۴نقدی۴۹۵۸۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم۲۱۶۵۱,۰۴۱نقدی۱۵۳۱۲۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم۱۵۴۴۳,۰۵۷نقدی۱۲۹۱۷۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم۴۴۰۴۳,۰۵۷نقدی۱۲۹۱۷۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548Tپلی پروپیلن جم۲۲۰۴۹,۵۳۷نقدی۱۴۸۶۱۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم۳۳۰۴۸,۵۳۴نقدی۱۴۵۶۰۲عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم۳۳۰۴۸,۵۳۴نقدی۱۴۵۶۰۲عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۱,۰۱۲۳۳,۳۶۰سلف۴۰۰۳۲عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۰۸۵,۰۲۹نقدی۹۳۵۳۱عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۷۰۹۹,۸۱۷نقدی۱۰۹۷۹۸عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۵۵۰۵۶,۱۰۱نقدی۶۱۷۱۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۰,۹۴۲سلف۴۵۰۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۳۵۳سلف۵۲۰۸۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۵۵۰۵۲,۰۸۸نقدی۵۷۲۹۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۲۲۰۴۳,۴۶۲نقدی۴۷۸۰۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر۲۰۰۵۲,۷۱۹نقدی۱۵۸۱۵۷عمدهعادی

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۰ آبان ماه ۹۶

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلی اتیلن وان و انواع ظروف پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :