تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
26
دسامبر

استاندارد های مرجع لاستیک و پلاستیک + لیست کامل

استاندارد های مرجع لاستیک و پلاستیک + لیست کامل استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت استفاده جامعه ی متخصصین صنعت پلیمری در وبسایت پلی اتیلن نوین منتشر میشود , لازم بذکر است که استاندارد های مرجع که در فهرست ذیل آمده است ,این لیست عبارت است از :

  • استاندارد ASTM (  انجمن مواد و آزمون آمریکا)
  • استاندارد ISO ( موسسه بین المللی استاندارد )
  • استاندارد AWWA ( انجمن امور آبی آمریکا )
  • استاندارد BSI ( موسسه استاندارد بریتانیا )
  • استاندارد DIN ( موسسه استاندارد آلمان )
  • استاندارد ISIRI ( سازمان استاندارد ملی ایران )

استاندارد های آزمون لاستیک و پلاستیک (پلیمر ها)

استاندارد شرح
ASTM D1238 This test method covers measurement of the rate of extrusion of molten resins through a die of a specified length and diameter under prescribed conditions of temperature, load, and piston position in the barrel as the timed measurement is being made.
ASTM D1414 These test methods describe the procedures for determining the physical properties of O-rings and changes in these properties due to aging.
ASTM D1456 This test method covers determination of the elongation of soft vulcanized rubber compounds under a specified stress.
ASTM D1621 This test method describes a procedure for determining the compressive properties of rigid cellular materials, particularly expanded plastics.
ASTM D1708 This test method covers the determination of the comparative tensile strength and elongation properties of plastics in the form of standard microtensile test specimens when tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity, and testing machine speed. It can be used for specimens of any thickness up to 3.2 mm (1/8 in.), including thin films.
ASTM D1894 This test method covers determination of the coefficients of starting and sliding friction of plastic film and sheeting when sliding over itself or other substances at specified test conditions. The procedure permits the use of a stationary sled with a moving plane, or a moving sled with a stationary plane. Both procedures yield the same coefficients of friction values for a given sample.
ASTM D2412 This test method covers the determination of load-deflection characteristics of plastic pipe under parallel-plate loading.
ASTM D2653 This test method covers the determination of the tensile properties of “as produced” elastomeric yarns made from natural rubber, spandex or other elastomers, using a constant-rate-of-extension (CRE) type tensile testing machine.
ASTM D2731 This test method covers the determination of elastic properties of “as produced” elastomeric yarns made from rubber, spandex or other elastomers. Elastic properties include force at specified elongations, permanent deformation and stress decay. Other hysteresis related properties can be calculated.
ASTM D2990 These test methods cover the determination of tensile and compressive creep and creep-rupture of plastics under specified environmental conditions
ASTM D3291 This practice determines the compatibility of plasticizers in poly(vinyl chloride) plastics by rating the amount of plasticizer that spews due to compressional stress set up inside a 180 loop bend.
ASTM D380 These test methods describe procedures for inspection and test of all types and constructions of rubber hose.
ASTM D3826 This practice covers the determination of a degradation-end point (a brittle point) for degradable polyethylene/polypropylene films and sheeting less than 1.0 mm (0.04 in.) thick.
ASTM D3846 This test method covers the determination of the in-plane shear strength of reinforced thermosetting plastics in flat sheet form in thicknesses ranging from 2.54 to 6.60 mm (0.100 to 0.260 in.)
ASTM D3914 This test method covers the determination of the in-plane shear strength of pultruded, glass-fiber reinforced, thermosetting plastic rod of diameters ranging from 19 to 32 mm (¾ to 1¼ in.)
ASTM D3916 This test method describes a procedure for determining the tensile properties of pultruded, glass-fiber-reinforced thermosetting plastic rod of diameters ranging from 3.2 mm (1/ 8 in.) to 25.4 mm (1 in.)
ASTM D395 These test methods cover the testing of rubber intended for use in applications in which the rubber will be subjected to compressive stresses in air or liquid media. They are applicable particularly to the rubber used in machinery mountings, vibration dampers, and seals.
ASTM D412 These test methods cover procedures used to evaluate the tensile (tension) properties of vulcanized thermoset rubbers and thermoplastic elastomers. These methods are not applicable to ebonite and similar hard, low elongation materials.
ASTM D413 These test methods cover the determination of the adhesion strength between plies of fabric bonded with rubber or the adhesion of the rubber layer in articles made from rubber attached to other material.
ASTM D429 These test methods cover procedures for testing the static adhesional strength of rubber to rigid materials (in most cases metals).
ASTM D4321 This test method covers the determination of yield (area per unit mass) of plastic film.
ASTM D4475 This test method covers the determination of the apparent horizontal shear strength of fiber reinforced plastic rods.
ASTM D4476 This test method covers the determination of the flexural properties of fiber-reinforced pultruded plastic rods.
ASTM D4482 This test method covers the determination of fatigue life of rubber compounds undergoing a tensile-strain cycle. During part of the cycle, the strain is relaxed to a zero value.
ASTM D5083 This test method covers the determination of the tensile properties of thermosetting reinforced plastics using test specimens of uniform nominal width when tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity, and testing-machine speed.
ASTM D5748 This test method determines the resistance of a stretch wrap film to the penetration of a probe at a standard low rate, a single test velocity.
ASTM D575 These test methods describe two test procedures for determining the compression-deflection characteristics of rubber compounds other than those usually classified as hard rubber and sponge rubber.
ASTM D5868 This test method describes a lap shear test for use in measuring the bonding characteristics of adhesives for joining fiber reinforced plastics to themselves and to metals. The method is applicable to random and fiber oriented FRP.
ASTM D6049 The viscosity and elasticity of unvulcanized rubbers and rubber compounds are determined by subjecting cylindrical test pieces to a compression/recovery cycle. The dependency on shear rate at constant shear stress is evaluated and the material fatigue behavior is determined in repeat cycle testing.
ASTM D6147 This standard specifies two methods for determining the decrease in counterforce exerted by a test specimen of vulcanized rubber or thermoplastic elastomer which has been compressed at a constant deformation under specified conditions of time and temperature.
ASTM D624 This test method describes procedures for measuring a property of conventional vulcanized thermoset rubber and thermoplastic elastomers called tear strength.
ASTM D6272 This test method covers the determination of flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, including high-modulus composites and electrical insulating materials in the form of rectangular bars molded directly or cut from sheets, plates, or molded shapes.
ASTM D6324 These test methods cover and shall be used to evaluate male condoms made of various synthetic materials.
ASTM D638 This test method covers the determination of the tensile properties of unreinforced and reinforced plastics in the form of standard dumbbell-shaped test specimens when tested under defined conditions of pretreatment, temperature, humidity, and testing machine speed.
ASTM D6515 This test method covers a procedure to determine the recovery response of rubber after particular bending deformation, subsequent to aging in selected media at a specified temperature, and for a specified time period, thus providing a measure of the relative performance potential of compounds used in the manufacture of shaft seals.
ASTM D6742 This practice provides instructions for modifying open-hole tension and compression test methods to determine filled-hole tensile and compressive strengths.
ASTM D6746 This test method describes a method to evaluate a characteristic of raw rubber or unvulcanized rubber compounds, or both, that is designated as tensile green strength.
ASTM D695 This test method covers the determination of the mechanical properties of unreinforced and reinforced rigid plastics, including high-modulus composites, when loaded in compression at relatively low uniform rates of straining or loading.
ASTM D732 This test method covers the punch-type of shear test and is intended for use in determining the shear strength of test specimens of organic plastics in the form of sheets and molded disks in thicknesses from 0.127 to 12.7 mm (0.050 to 0.500 in.)
ASTM D790 These test methods cover the determination of flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, including high-modulus composites and electrical insulating materials in the form of rectangular bars molded directly or cut from sheets, plates, or molded shapes.
ASTM D882 These test methods describe tests to measure the properties of adhesives, commonly called rubber cements, that may be applied in plastic or fluid form and that are manufactured from natural rubber, reclaimed rubber, synthetic elastomers, or combinations of these materials.
ASTM D926 This test method covers the determination of plasticity and recovery of unvulcanized rubber by means of the parallel plate plastometer. Uncompounded, compounded, and reclaim rubber may be tested.
ASTM D953 This test method covers the determination of the bearing strength of rigid plastics in either sheet or molded form.
ASTM F1304 This test method is used to determine the deflection of relatively rigid resilient floor tile such as vinyl composition tile.
ASTM F152 These test methods cover the determination of tensile strength of certain nonmetallic gasketing materials at room temperature.
ASTM F1574 This test method covers the determination of compressive strength characteristics (crush-extrusion resistance) of gasket materials at elevated temperature.
ASTM F2018 This test method covers the requirements to determine the time-to-failure of thermoplastic resins for piping applications by uniaxial loading of a grooved tensile test specimen.
ASTM F36 This test method covers determination of the short-time compressibility and recovery at room temperature of sheet-gasket materials.
ASTM F607 This test method provides a means of determining the degree to which gasket materials under compressive load adhere to metal surfaces.
ASTM F806 This test method covers determination of the short-time compressibility and recovery at room temperature of laminated composite gasket materials.


BS 2782-10:Method 1003:1977, EN 61:1977 Methods of testing plastics. Glass reinforced plastics. Determination of tensile properties.
BS 2782-10:Method 1005:1977, EN 63:1977 Methods of testing plastics. Glass reinforced plastics. Determination of flexural properties. Three point method.
BS 2782-11:Method 1110:1989 Methods of testing plastics. Thermoplastics pipes, fittings and valves. Tensile properties of dumb-bell specimens from PVC gutter profiles of pipes for non-pressure applications.
BS 2782-3:Method 327A:1993 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Determination of tensile strength and elongation at break of polytetrafluoroethylene (PTFE) products.
BS 2782-3:Method 352F:1996, ISO 7765-2:1994 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Determination of impact resistance by the free-falling dart method (instrumented puncture test).
BS 2782-3:Methods 320A to 320F:1976 Methods of testing plastics. Mechanical properties. Tensile strength, elongation and elastic modulus.
BS 490-10.5:1984 Conveyor and elevator belting. Testing for physical properties. Method for determination of tensile strength and elongation at break of rubber covers.
BS 5214-2:1978 Specification for testing machines for rubbers and plastics. Constant rate of force application machines.
BS 5421-1:1976, ISO 2321-1975 Methods of test for elastomeric threads. Rubber threads.
BS 5961:1980, IEC 60648:1979 Method for determination of coefficients of friction of plastic film and sheeting for use as electrical insulation.
BS 903-A15:1990, ISO 8013:1988 Physical testing of rubber. Method for determination of creep in compression or shear.
BS 903-A2:1995, ISO 37:1994 Physical testing of rubber. Method for determination of tensile stress-strain properties.
BS 903-A21.1:1997, ISO 813:1997 Physical testing of rubber. Determination of rubber to metal bond strength. Adhesion to rigid substrates. 90° peel method.
BS 903-A27:1986, ISO 4637:1979 Physical testing of rubber. Determination of rubber to fabric adhesion. Direct tension method.
BS 903-A3.2:1997, ISO 34-2:1996 Physical testing of rubber. Determination of tear strength. Small (Delft) test pieces.
BS 903-A48:1984, ISO 4647:1982 Methods of testing vulcanized rubber. Determination of static adhesion to textile cord (H-pull test).
BS 903-A52:1986, ISO 6914:1985 Physical testing of rubber. Determination of ageing characteristics by measurement of stress at a given elongation.
BS 903-A56:1989, ISO 5603:1986 Physical testing of rubber. Determination of adhesion to wire cord.
BS 903-A6:1992, ISO 815:1991 Physical testing of rubber. Method for determination of compression set at ambient, elevated or low temperatures.
BS EN 12814-1:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Bend test.
BS EN 12814-2:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Tensile test.
BS EN 12814-3:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Tensile creep test.
BS EN 12814-4:2001 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Peel test.
BS EN 12814-6:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Low temperature tensile test.
BS EN 12814-7:2002 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products. Tensile test with waisted test specimens.
BS EN 1393:1997, BS 2782-12:Methods 1210A to C Plastics piping systems. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes. Determination of initial longitudinal tensile properties.
BS EN 1394:1997, BS 2782-12:Methods 1211A, B, C1, C2, D, E and F:1997 Plastics piping systems. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes. Determination of the apparent initial circumferential tensile strength.
BS EN 1722:1999 Light conveyor belts. Test method for the determination of the maximum tensile strength.
BS EN 1979:1999, BS 2782-11:Method 1110C:1999 Plastics piping and ducting systems. Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes. Determination of the tensile strength of a seam.
BS EN 2262:1995 Silicone rubber (VMQ/PVMQ) with high tear strength. Hardness 50 IRHD.
BS EN 2562:1997 Carbon fibre reinforced plastics. Unidirectional laminates. Flexural test parallel to the fibre direction.
BS EN 2597:1998 Carbon fibre reinforced plastics. Unidirectional laminates. Tensile test perpendicular to the fibre direction.
BS EN 2746:1998 Glass fibre reinforced plastics. Flexural test. Three point bend methodGlass fibre reinforced plastics. Flexural test. Three point bend method.
BS EN 2747:1998 Glass fibre reinforced plastics. Tensile test.
BS EN 28033:1993, ISO 8033:1991 Rubber and plastics hose. Determination of adhesion between components.
BS EN ISO 10066:1998 Flexible cellular polymeric materials. Determination of creep in compression.
BS EN ISO 14126:1999 Fibre-reinforced plastic composites. Determination of compressive properties in the in-plane direction.
BS EN ISO 14129:1998 Fibre-reinforced plastic composites. Determination of the in-plane shear stress/shear strain response, including the in-plane shear modulus and st rength by the ± ۴۵° tension test method.
BS EN ISO 1746:2001 Rubber or plastics hoses and tubing. Bending tests.
BS EN ISO 178:2003 Plastics. Determination of flexural properties.
BS EN ISO 1798:2000 Flexible cellular polymeric materials. Determination of tensile strength and elongation at break
BS EN ISO 1856:2001 Flexible cellular polymeric materials. Determination of compression set.
BS EN ISO 527-1:1996, BS 2782-3:Method 321:1994, ISO 527-1:1993 Plastics. Determination of tensile properties. General principles.
BS EN ISO 527-3:1996, BS 2782-3:Method 326E:1995 Plastics. Determination of tensile properties. Test conditions for films and sheets.
BS EN ISO 527-4:1997, BS 2782-3:Method 326F:1997 Plastics. Determination of tensile properties. Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites.
BS EN ISO 527-5:1997, BS 2782-3:Method 326G:1997 Plastics. Determination of tensile properties. Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites.
BS EN ISO 604:2003 Plastics. Determination of compressive properties.
BS EN ISO 6252:1998 Plastics. Determination of environmental stress cracking (ESC). Constant-tensile-stress method.
BS EN ISO 6259-1:2001 Thermoplastics pipes. Determination of tensile properties. General test method.
BS EN ISO 6383-1:2004 Plastics. Film and sheeting. Determination of tear resistance. Trouser test method.
BS EN ISO 8067:1995 Flexible cellular polymeric materials. Determination of tear strength.
BS EN ISO 8295:2004 Plastics. Film and sheeting. Determination of the coefficients of friction.
BS EN ISO 899-1:2003 Plastics. Determination of creep behaviour. Tensile creep
BS EN ISO 899-2:2003 Plastics. Determination of creep behaviour. Flexural creep by three-point loading.
BS ISO 11752:2000 Flexible cellular polymeric materials. Moulded and extruded sponge or expanded cellular rubber products. Compressibility test on finished parts.
BS ISO 21181 Light conveyor belts. Method of test for the determination of the relaxed elastic modulus.
BS ISO 21182 Light conveyor belts. Test methods for the determination of the coefficient of friction.
BS ISO 2285:2001 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load.
BS ISO 3384:1999, BS 903-A42:1999 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures.
BS ISO 34-1:2004 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength. Trouser, angle and crescent test pieces.
BS ISO 36:1999, BS 903-A12:1999 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of adhesion to textile fabric.
BS ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tensile stress-strain properties.
BS ISO 5893:2002 Rubber and plastics test equipment. Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse). Specification.
BS ISO 6133:1998 Rubber and plastics. Analysis of multi-peak traces obtained in determinations of tear strength and adhesion strength.
BS ISO 7743:2004 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of compression stress-strain properties.
BS ISO 844:2004 Rigid cellular plastics. Determination of compression properties.
EN 14882 Rubber or plastic coated fabrics. Determination of the static and dynamic coefficient of friction.
ISO 17454 Plastics piping systems. Multilayer M pipes. Test method for the adhesion of the different layers by using a pulling rig.
ISO 18872 Plastics. Determination of tensile properties at high strain rates.
ISO 252 Conveyor belts. Ply adhesion between constitutive elements. Requirements and test methods
ISO 283 Conveyor belts. Full thickness tensile strength and elongation. Specifications and method of test.
ISO 6914 Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of ageing characteristics by measurement of stress relaxation.
ISO 8033 Rubber and plastics hoses. Determination of adhesion between components.
ISO 9856 Conveyor belts. Determination of elastic and permanent elongation and calculation of elastic modulus.

لیست کامل از استانداردهای آزمون مورد استفاده در حوزه پلیمرها شامل لاستیک و پلاستیک / استاندارد های مرجع لاستیک و پلاستیک + لیست کامل استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت استفاده جامعه ی متخصصین صنعت پلیمری در وبسایت پلی اتیلن نوین منتشر میشود

منبع : http://polympart.com


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه مقالات پلیمری ) هسنید ?

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری :