16
آگوست

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا ۲۴/مرداد/۹۶

حجم عرضه ها ۳۹ هزار و ۶۸۰ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۹۰ هزار و ۳۳۱ تن بود.

به این ترتیب در گروه محصولات پلیمری ، پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری، پلی استایرن معمولی، پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰و پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵،  پلی اتیلن سنگین دورانی و پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند، پلی اتیلن های ترفتالات گرید بطری در صدر محصولات جذاب در تالار پتروشیمی بودند.

درگروه بطری ها؛ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ پتروشیمی تندگویان، با ۵۰۶ تن عرضه ۷۱۸۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۷۲۱ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزارو ۹۳ تومان بود. پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ این مجتمع هم با ۱۴۹۶ تن عرضه ۲۰۳۳۹ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۷۲۱ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزارو ۹۳ تومان رقم خورد.

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱این مجتمع هم با ۱۰۱۲ تن عرضه ۸۷۰۱ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۹۰۵ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۲۹۵تومان رقم خورد.

همچنین پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز با ۶۰۰ تن عرضه ۶۹۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۹۲۴ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۹۳۳ تومان رقم خورد.

پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام با یک هزارتن عرضه ۱۰۸۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۳۰۲ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۳۰۴ تومان رقم خورد. پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ این مجتمع هم با یک هزارتن عرضه ۲۹۱۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴ هزار و ۳۰۲ تومان بود. کارگزاران این کالا را با میانگین قیمت ۴ هزار و ۴۵۱ تومان خریداری کردند.

در همین حال پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام، پلی پروپیلن شیمیایی RPX۳۴۵Sپلی پروپیلن جم، پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند، پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم و پلی اتیلن سنگین فیلم HF۵۱۱۰ آریاساسول وارد سیستم مچینگ شدند.

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA
پتروشیمی امیرکبیرنقدی۳۹,۵۲۱۴۰۰۴۳۹,۵۲۱۷۲۶۶۶۰عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰
پتروشیمی تبریزنقدی۵۰,۶۰۸۱۵۰۵۰,۶۰۸۱۰۰۸۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)۳۱,۸۵۰۰۳۱,۸۵۰۸۰۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهرنقدی۳۹,۰۶۷۱۵۱۸۳۸,۹۰۹۱۹۹۱۱۵۱۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۸,۵۸۴۳۰۰۰۳۸,۵۸۴۲۸۳۰۲۷۷۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویاننقدی۴۰,۹۳۴۱۴۹۶۳۷,۲۱۳۲۰۳۳۹۱۴۹۶عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جمنقدی۴۵,۵۶۴۲۲۰۴۵,۵۶۴۱۹۸۱۹۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
پتروشیمی بندرامامسلف۴۴,۵۱۴۱۰۰۰۴۳,۰۲۹۲۹۱۰۱۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M
پتروشیمی ایلامنقدی۴۱,۷۵۳۱۰۱۲۴۱,۶۲۶۱۴۰۸۱۰۱۲عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰
پتروشیمی تبریزنقدی۵۳,۷۳۱۶۰۰۵۲,۲۶۶۱۴۱۰۶۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00
پتروشیمی لالهنقدی۴۷,۴۸۵۳۰۲/۴۴۷,۳۳۲۳۴۵/۶۳۰۲/۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01
پتروشیمی مهابادنقدی۲۴۰۳۹,۵۲۱۰۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروندنقدی۳۱,۸۵۰۵۰۰۳۱,۸۵۰۲۸۰۲۶۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجالنقدی۳۸,۵۰۶۴۸۳۳۸,۰۸۸۹۶۶۴۸۳عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیرنقدی۱۰۰۷۵,۴۶۳۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسولنقدی۴۳,۷۵۱۱۱۰۴۳,۷۵۱۲۲۲۲عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جمنقدی (مچینگ)۴۵,۵۶۴۰۴۵,۵۶۴۲۲۲۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)۳۸,۵۸۴۰۳۸,۵۸۴۲۳۰۲۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاهنقدی (مچینگ)۳۸,۵۸۴۰۳۸,۵۸۴۷۲۷۲عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰
پتروشیمی تبریزنقدی۵۱,۴۱۹۱۵۰۵۰,۶۰۸۲۹۰۱۵۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)۳۲,۵۰۰۰۳۲,۵۰۰۱۵۴۱۵۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S70پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)۳۶,۷۳۷۰۳۶,۷۳۷۲۲۰۲۲۰عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰
پتروشیمی تبریزنقدی۴۹,۳۳۵۶۰۰۴۹,۲۴۷۶۹۰۶۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰
پتروشیمی آریا ساسولنقدی۴۳,۰۲۹۶۶۰۴۳,۰۲۹۲۶۴۲۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰
پتروشیمی بندرامامسلف۴۳,۰۴۸۱۰۰۰۴۳,۰۲۹۱۰۸۰۱۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جمنقدی۳۸,۵۸۴۲۰۰۲۳۸,۵۸۴۳۰۸۲۸۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیرنقدی۳۲,۵۲۳۵۸۰۳۲,۵۰۰۸۲۰۵۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویانسلف۴۰,۹۳۴۵۰۶۳۷,۲۱۳۷۱۸۳۵۰۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)۳۸,۳۳۵۰۳۸,۳۳۵۱۴۰۱۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B
پتروشیمی ایلامنقدی۳۸,۵۸۴۵۰۶۳۸,۵۸۴۲۲۲۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جمنقدی (مچینگ)۳۷,۲۸۸۰۳۷,۲۸۸۱۴۳۱۴۳عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)۳۸,۹۰۹۰۳۸,۹۰۹۱۵۴۱۵۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S
پتروشیمی جمنقدی۴۰,۷۱۴۴۵۱۴۰,۷۱۴۲۲۲۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00
پتروشیمی لالهنقدی۴۳,۰۲۹۱۰۱۵/۲۴۳,۰۲۹۴۳/۲۴۳/۲عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیرنقدی۵۰۸۸,۵۸۶۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیرنقدی۴۲,۹۷۷۳۰۰۰۴۲,۹۷۷۳۲۳۰۲۹۶۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA
پتروشیمی تبریزنقدی۳۹,۷۶۵۷۰۰۳۸,۹۶۶۱۴۲۰۷۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسولنقدی۳۸,۹۰۹۱۱۰۰۳۸,۹۰۹۶۱۶۵۲۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروندنقدی۳۲,۵۰۰۲۴۸۶۳۲,۵۰۰۲۳۷۶۲۳۳۲عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱
پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی۴۹,۲۴۷۴۰۰۴۹,۲۴۷۱۰۰۱۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویاننقدی۳۹,۷۰۵۴۴۰۳۶,۰۹۶۱۴۱۷۹۴۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸
پتروشیمی جمنقدی۳۷,۲۸۸۳۰۰۳۳۷,۲۸۸۱۶۱۷۱۱۳۳عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۲,۷۵۰۲۹۹۲۳۲,۵۰۰۴۵۱۰۲۹۹۲عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویاننقدی۴۱,۶۸۶۱۰۱۲۳۷,۸۹۷۵۲۲۵۱۰۱۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی جمنقدی۴۴,۵۷۴۳۷۴۴۲,۹۷۷۱۶۶۱۳۷۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیرسلف۳۲,۵۰۰۸۴۰۳۲,۵۰۰۱۰۴۰۸۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویاننقدی۴۲,۹۵۵۱۰۱۲۳۹,۰۵۰۸۷۰۱۱۰۱۲عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروندسلف۳۴,۵۷۴۶۶۳۴,۵۷۴۱۱۰۴۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرنقدی (مچینگ)۴۲,۹۷۷۰۴۲,۹۷۷۴۰۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیرنقدی (مچینگ)۳۹,۵۲۱۰۳۹,۵۲۱۴۴۴۴عمدهعادی

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا ۲۴/مرداد/۹۶


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب :


مالچ پلیمری سازگار با محیط زیست برای نخستین در گناباد آزمایش شددرباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی صفحه اصلی کلیک کنید.

اشتراک گذاری :