آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۳۱۵ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۶۸ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۴۲,۹۸۴ سلف ۴۷۲۸۲ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۵۳,۶۷۶ نقدی ۱۶۱۰۲۸ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۴۵,۱۰۷ سلف ۴۹۶۱۷ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۴۵,۵۶۲ نقدی ۵۰۱۱۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۴,۵۴۲ نقدی ۴۸۹۹۶ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی ۶۳ ۴۶,۱۵۷ نقدی ۱۳۸۴۷۱ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار ۲۱۰ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۶۰,۲۴۸ سلف ۶۶۲۷۲ عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی ۱,۰۰۸ ۴۴,۰۰۸ نقدی ۱۳۲۰۲۴ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۵۳,۹۸۸ نقدی ۵۹۳۸۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۴۲۰ ۴۴,۵۴۲ نقدی ۴۸۹۹۶ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۴۱۸ ۴۳,۶۱۷ سلف ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی ۸۴ ۴۹,۱۶۵ نقدی ۱۴۷۴۹۵ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۴۹,۱۶۵ نقدی ۱۴۷۴۹۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۷,۴۵۱ سلف ۵۲۱۹۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۵۳,۶۷۶ سلف ۱۶۱۰۲۸ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۱۱۰ ۳۲,۹۶۴ نقدی ۳۹۵۵۶ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی ۱۰۵ ۴۹,۱۶۵ نقدی ۱۴۷۴۹۵ عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۵,۶۰۱ نقدی ۴۲۷۲۱ عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۹,۱۶۵ نقدی ۱۴۷۴۹۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۸,۲۶۲ نقدی ۵۳۰۸۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۳۳۰ ۵۲,۲۲۸ نقدی ۵۷۴۵۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۰۰ ۳۲,۳۰۵ نقدی ۳۸۷۶۶ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی ۱۰۵ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱,۰۱۲ ۴۷,۴۸۰ نقدی ۵۲۲۲۸ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۳۲,۹۶۴ نقدی ۳۹۵۵۶ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۵۰۴ ۵۷,۷۷۸ نقدی ۶۳۵۵۵ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۸۶,۲۴۸ نقدی ۹۴۸۷۲ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی ۸۴ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۱۰۱,۲۴۷ نقدی ۱۱۱۳۷۱ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۴۳,۸۵۱ نقدی ۴۸۲۳۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۱,۰۷۴ سلف ۴۵۱۸۱ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۷,۴۸۰ سلف ۵۲۲۲۸ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۶,۲۴۸ نقدی ۹۴۸۷۲ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۴۲,۹۲۲ نقدی ۱۲۸۷۶۶ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۷,۹۱۶ نقدی ۱۷۳۷۴۸ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۷,۹۱۶ نقدی ۱۷۳۷۴۸ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۶,۲۷۷ نقدی ۱۶۸۸۳۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۸۸۰ ۴۵,۵۶۲ نقدی ۵۰۱۱۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۴۸,۲۶۲ نقدی ۵۳۰۸۸ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۵۸,۱۷۵ نقدی ۱۷۴۵۲۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۸۸۰ ۴۷,۴۸۰ نقدی ۵۲۲۲۸ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۶۰,۴۰۶ نقدی ۱۸۱۲۱۸ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۵۰۰ ۵۸,۱۷۵ نقدی ۱۷۴۵۲۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۱,۰۰۸ ۴۳,۸۵۱ نقدی ۴۸۲۳۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۲۰۰ ۳۶,۲۶۰ سلف ۴۳۵۱۲ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۳۲,۹۶۴ سلف ۳۹۵۵۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۱۱۰ ۳۲,۹۶۴ نقدی ۳۹۵۵۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۳۲,۹۶۴ سلف ۳۹۵۵۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 پتروشیمی لرستان ۴۸۰ ۴۱,۰۷۴ نقدی ۴۵۱۸۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۴۱,۸۵۵ نقدی ۴۶۰۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۴۴,۵۴۲ نقدی ۴۸۹۹۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 پتروشیمی کردستان ۱۶۸ ۴۷,۴۸۰ نقدی ۵۲۲۲۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 پتروشیمی کردستان ۱۲۰ ۴۷,۴۸۰ نقدی ۵۲۲۲۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۷,۴۸۰ نقدی ۵۲۲۲۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۱,۰۰۸ ۴۴,۵۴۲ نقدی ۴۸۹۹۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱,۷۸۲ ۴۵,۵۶۲ نقدی ۵۰۱۱۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۴۱,۰۷۴ سلف ۴۵۱۸۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۴۴,۵۴۲ سلف ۴۸۹۹۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۱,۰۰۱ ۴۱,۸۵۵ نقدی ۴۶۰۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۵۰۶ ۵۴,۱۹۷ نقدی ۱۶۲۵۹۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۴۵,۵۶۲ نقدی ۵۰۱۱۸ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۵۰,۱۸۱ نقدی ۱۵۰۵۴۳ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۹,۱۶۵ نقدی ۱۴۷۴۹۵ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۹,۱۶۵ نقدی ۱۴۷۴۹۵ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۵۱,۷۰۵ نقدی ۱۵۵۱۱۵ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳,۶۱۷ نقدی ۱۳۰۸۵۱ عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۱,۵۱۸ ۴۴,۰۰۸ سلف ۱۳۲۰۲۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۳۳۰ ۴۳,۸۵۱ نقدی ۴۸۲۳۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۵۲,۲۲۸ نقدی ۵۷۴۵۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۲۵۰ ۵۳,۱۵۵ نقدی ۱۵۹۴۶۵ عمده عادی

آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶

لازم بذکر است , آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

تولید پلاستیک تجزیه پذیر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر , وان و انواع ظروف پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.