06
آوریل

پلیمر ها رطوبت دارند و گاهی این رطوبت بیش از حد معمول است و به محصول تولیدی لطمه میزند

پلیمر ها رطوبت دارند و گاهی این رطوبت بیش از حد معمول است و به محصول تولیدی لطمه میزند پس اگر می­خواهید فرایندی پایدار و قطعاتی با عملکرد درست داشته باشید، باید پیش از فرایند قالب­گیری، مقدار آب موجود در…
مطالعه بیشتر