23
مارس

بسپارهای هوشمند و نیاز روز افزون جهانی تا سال ۲۰۲۱

بسپارهای هوشمند در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۶/۸۸۱د میلیون دلار ارزش‌گذاری شد ,طبق گزارش منتشر شده از Orbis Research بازار جهانی و با توجه به پیش بینی‌ها این ارزش تا سال ۲۰۲۱ با رشد ۲۳ درصدی به ۲۹۴۹ میلیون دلار خواهد…
مطالعه بیشتر