01
آوریل

الیاف مصنوعی چیست؟ انواع الیاف | فرایند های تولید الیاف نساجی | کاربردها | معرفی برخی الیاف مصنوعی بازیافتی

الیاف مصنوعی به گروهی از الیاف نساجی گفته می‌شود که توسط روش‌های خاص تولیدی و بصورت مصنوعی تولید می‌شوند و بطور معمول در طبیعت وجود ندارند ولی ممکن است ریشه طبیعی داشته یاشند. الیاف زیر از الیاف نساجی مصنوعی شناخته…
مطالعه بیشتر