قیمت روزانه مواد پلیمری
30
آگوست

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۸ شهریورماه ۹۶

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی + ۸ شهریورماه ۹۶ عنوان قیمت  LLD209امیر کبیر ۴۵,۸۰۰ ریال  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۵۰,۰۰۰ ریال  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۵۰,۵۰۰ ریال  ۲۴۲۰H امیر کبیر ۴۷,۵۰۰ ریال  بادی ۰۰۳۵ ۴۳,۵۰۰ ریال…
مطالعه بیشتر