تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
25
فوریه

رطوبت گیری پلاستیک / گازگیری پلاستیک های مهندسی / محصولی با کیفیت داشته باشید

رطوبت گیری پلاستیک ها و خشک کردن انواع پلیمر یکی از عوامل اصلی بهبود به خصوص پلاستیکهای مهندسی می باشد.این نوع مواد در طی فرایند تولید، حمل و نقل و انبارداری رطوبت جذب می کنند و به عبارتی بهتر است…
مطالعه بیشتر