03
آوریل

پوشش پلی اتیلنی چاره رفع مشکل پرنده‌زدگی شبکه توزیع برق!

پوشش پلی اتیلنی یا کاور پلی اتیلن توسط یک مخترع ایرانی ابداع شد علی مقیمی مخترع این پوشش پلی اتیلنی اضهار کرد : به طور کلی یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در شرکت‌های توزیع برق، کاهش خاموشی‌های ناخواسته بر روی…
مطالعه بیشتر