30
مارس

پلیمرهای زیست تخریب پذیر در پزشکی اینبار تحقیقات موفقیت آمیز با فوم پلی استر پلی‌یورتان زیست تخریب پذیر

پلیمرهای زیست تخریب پذیر در پزشکی / امروزه کاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیر در پزشکی مطرح است. مواد زیست تخریب پذیر کاربردهای بی شماری در پزشکی و جراحی دارند واین مواد طوری طراحی شده است که در حالت in vivo…
مطالعه بیشتر