26
جولای

قیمت روز مواد اولیه پلیمری / ۴ مردادماه ۱۳۹۶ / پلاستیک در بازار داخلی

قیمت روز مواد اولیه پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۴ مردادماه ۱۳۹۶   عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۳,۸۰۰ ریال -۱,۰۰۰ ۲/۲۳%  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۶,۵۰۰ ریال -۳۰۰ /۶۴%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۹,۵۰۰ ریال -۱,۰۰۰ ۱/۹۸%…
مطالعه بیشتر