11
آوریل

تولید پلی اتیلن پرچگال ۹۸۲۵E با خواص گرماشکل دهی توسط Total

تولید پلی اتیلن جدید , یک HDPE پرچگال که برای کاربردهای بسته‌بندی گرماشکل دهی شده نازک مناسب می‌باشد و در صنعت بسته‌بندی‌های مواد غذایی دارای چقرمگی مناسب می‌باشد و به اندازه کافی استحکام دارد اخیرا توسط شرکت پتروشیمی Total ایجاد شده…
مطالعه بیشتر