27
آوریل

نمایشگاه شوینده، پاک کننده بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته ۱۳۹۵

نمایشگاه شوینده، پاک کننده بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته از چهارم اردیبهشت ماه شروع شده و تا ۷ اردیبهشت سال جاری ادامه دارد. در این نمایشگاه تعداد زیادی از شرکت های خارجی از ایتالیا، چین، کره و … حضور…
مطالعه بیشتر