18
آوریل

تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات توسط محققان ایتالیایی

پلاستیک های زیست سازگار از حبوبات پروتئینی : سالانه میلیونها تُن پسماند حبوبات نظیر بقایای دانه های نخود سبز در اروپا دور ریخته می شود. اما در ایتالیا دانشمندان برای تولید نوعی زیست پلاستیکِ همساز با محیط از آن بهره…
مطالعه بیشتر