تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
27
دسامبر

تعداد پسماندهای پلاستیکی از تعداد ماهی ها در اقیانوس پیشی می‌گیرند

هر سال نزدیک به هشت میلیون تن ضایعات پلاستکی در دریاها رها می شوند. گروهی از پژوهشگران با جمع آوری اطلاعات از اقیانوس آرام، مسیرهای زباله های پلاستیکی شناور در دریاها را شناسایی می کنند. هدف این گروه بین المللی…
مطالعه بیشتر