تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
06
مارس

نام های تجاری پلیمرها / عناوین اختصاری پلاستیک های پر مصرف

تنوع پلیمرها با نام های تجاری پلیمرها , متفاوت و بسیار زیادند . اما در این بین استفاده از نام های تجاری پلیمرها برای شناسایی مواد پایه آن بسیار معمول است. در زیر به برخی از این اختصارات بکار رفته…
مطالعه بیشتر