12
آوریل

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | تاریخچه | دستاورد ها | اهداف و سیاست‌ها

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال ۱۳۶۵ با عنوان “مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر” آغاز به کار کرد و متعاقبا نام آن به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تغییر یافت. این پژوهشگاه با هدف توسعه علوم…
مطالعه بیشتر