19
آوریل

شیشه ها با کمک مواد پلیمری با قابلیت جذب آلاینده ها بعنوان فیلترهوا استفاده خواهند شد

مواد پلیمری با قابلیت جذب آلاینده های موجود در هوا , مردم دوست دارند در خانه های خود از انواع آلودگی های صوتی و زیست محیطی در امان باشند و حالا یک فناوری جدید به ساکنان شهرهای آلوده کمک می…
مطالعه بیشتر