28
مارس

مهندسی مخزن ( Reservoir Engineering ) یک رشته کمتر شناخته شده اما استراتژیک

مهندسی مخزن (به انگلیسی: Reservoir Engineering) یکی از زیر شاخه‌های کلیدی مهندسی نفت محسوب می‌شود. مهندسی مخزن : پس از کشف مخازن هیدروکربن که می‌تواند نفت، گاز و غیره توسط تیم اکتشاف نوبت به فاز مهندسی مخزن می‌رسد که نقش…
مطالعه بیشتر