تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
30
ژانویه

مهندسی صنایع پلیمر / کارشناسی ارشد پلیمر / کلیات ارشد پلیمر در مقطع فوق لیسانس

مهندسی صنایع پلیمر : گرایش‌ها و ابعاد این رشته در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پلیمر در دوره کارشناس ارشد به دو گرایش مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر و مهندسی صنایع پلیمر تقسیم می شود. ۱- مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر…
مطالعه بیشتر