16
مه

بررسی روند قیمتی محصولات پلیمری و شیمیایی در هفته سوم اردیبهشت ۹۶

محصولات پلیمری و شیمیایی در سراشیبی افت قیمت ,مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی در تاریخ ۱۷ و ۲۴ اردیبهشت نشان می دهد که اکثر کالاها روندی نزولی داشته اند و تعداد اندکی از آنها با افزایش قیمت روبه…
مطالعه بیشتر