11
آوریل

معرفی کتاب علم مواد پلیمرها : پلاستیک، لاستیک، آمیزه ها و کامپوزیت‌ها

معرفی کتاب علم مواد پلیمرها : پلاستیک ، لاستیک ، آمیزه ها و کامپوزیت‌ها این کتاب ترکیبی از علم پلیمر ، تکنولوژی پلاستیک و تکنولوژی لاستیک می‌باشد. اصول پلیمریزاسیون، مشخصات پلیمر، رئولوژی و مورفولوژی، ارزیابی و تکنولوژی مختلف پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها…
مطالعه بیشتر