09
آوریل

تولید پلی اتیلن در مجتمع های پتروشیمی کشور از روند مطلوبی برخوردار است

تولید پلی اتیلن با گریدهای مختلف بر اساس برنامه های اعلام شده از سوی مجتمع های تولیدی در حال انجام است مرضیه طهماسبی کارشناس تنظیم بازار دفترصنایع پایین دستی پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: تولید پلی اتیلن در مجتمع…
مطالعه بیشتر