09
آوریل

فناوری تولید پلی اتیلن شرکت آمریکایی یونیویشن تکنولوژیز موسوم به UNIPOL در آذربایجان

فناوری تولید پلی اتیلن شرکت آمریکایی یونیویشن تکنولوژیز موسوم به UNIPOL در آذربایجان برای مجتمع جدید شرکت سوکار جی پی سی (SOCAR GPC) که یکی از زیرمجموعه های شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) میباشد,بعنوان فناوری تولید پلی اتیلن خود برگزید.…
مطالعه بیشتر