ساخت خط تولید / ساخت قالب دورانی
16
فوریه

ماشین آلات و قالب های حداقلی برای ایجاد یک خط تولید دورانی یا روتیشنال

ماشین آلات و قالب های مورد نیاز در یک خط تولید دورانی یا چرخشی ماشین آلات و قالب های مورد نیاز برای ایجاد یک خط تولید دورانی یا روتیشنال ( لیست ذیل حداقل موارد مورد نیاز و با تعداد محصولات…
مطالعه بیشتر