13
ژوئن

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۳ خردادماه

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۲۳ خردادماه   عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۴,۰۰۰ ریال -۸۰۰ ۱/۷۹%  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۴,۵۰۰ ریال -۵۰۰ ۱/۱۱%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۹,۰۰۰ ریال ۰ %  ۲۴۲۰H امیر…
مطالعه بیشتر