24
جولای

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی دوم مردادماه ۱۳۹۶

قیمت روزانه مواد پلیمری /  پلاستیک در بازار داخلی دوم مردادماه ۱۳۹۶ عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۴,۸۰۰ ریال ۰ %  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۷,۵۰۰ ریال ۷۰۰ ۱/۵%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۹,۲۰۰ ریال -۱,۳۰۰ ۲/۵۷%  ۲۴۲۰H امیر…
مطالعه بیشتر