09
جولای

قیمت مواد اولیه پلیمری / قیمت خرید و فروش پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶

مواد اولیه پلیمری / قیمت خرید و فروش پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ تیرماه عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۴,۶۰۰ ریال -۲۰۰ /۴۵  فیلم…
مطالعه بیشتر