04
مه

قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری در وبسایت شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع و مراجع معتبر

قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی + ۱۴ اردیبهشت ۹۶   عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۹,۴۰۰ ریال -۱۰۰ /۲%  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۸,۶۰۰ ریال -۹۰۰ ۱/۸۲%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۵۰,۱۰۰ ریال ۳۰۰…
مطالعه بیشتر