05
آوریل

فیلتر گرافنی آب دریا را به آب شیرین تبدیل میکند!

فیلتر گرافنی که توسط تیمی از محققان در بریتانیا ساخته شده می تواند نمک را از آب دریا بزداید و آن را به آب نوشیدنی تبدیل کند  فیلتر گرافنی این اختراع می تواند به میلیون ها نفر در اطراف جهان…
مطالعه بیشتر