07
مه

تولید پلیمر مورد نیاز صنایع نفت وخودروسازی از سوی محققان کشور

تولید پلیمر مورد نیاز صنایع نفت وخودروسازی از سوی محققان کشور,این خبر را رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی عنوان نمود و از تولید پلیمر ی در ابعاد نمونه صنعتی با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پلیمر در…
مطالعه بیشتر