16
آوریل

قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی | قیمت مواد پلیمری / قیمت خرید و فروش پلاستیک در بازار داخلی | ۲۷ فروردین ۹۶

قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی / قیمت مواد پلیمری / قیمت خرید و فروش پلاستیک در بازار داخلی | ۲۷ فروردین ۹۶ قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی : عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۹,۱۰۰ ریال ۵۰۰ ۱/۰۳%  فیلم ۰۲۰…
مطالعه بیشتر