29
آوریل

قیمت مواد اولیه پلیمری / مواد اولیه پلاستیکی + ۹ اردیبهشت / خرید و فروش مواد اولیه در بازار ایران

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۹ اردیبهشت / قیمت مواد اولیه پلاستیکی عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۸,۳۰۰ ریال -۱,۷۰۰ ۳/۴%  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۸,۵۰۰ ریال -۱,۰۰۰ ۲/۰۲%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۹,۱۰۰ ریال…
مطالعه بیشتر