20
آوریل

بررسی تغییرات در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی جهان

محصولات پلیمری و شیمیایی در بررسی کارشناسان : بررسی‌های جهانی نشان می‌دهند فشارهای نزولی در اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر به خصوص بعد از بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ باعث شد تا همه صنایع با روند کاهشی از بعد شاخص‌هایی…
مطالعه بیشتر