12
آوریل

تولید پایدارکننده‌های پلیمری با همکاری شرکت های SONGWON و Biesterfeld ترکیه

تولید پایدارکننده‌های پلیمری با همکاری شرکت  SONGWON با عقد توافق‌نامه‌ای با شرکت Biesterfeld کشور ترکیه که طی آن قرار است محدوده‌ی گسترده ایی از پایدارکننده ها  تولید گردد. در سال‌های اخیر صنعت پلاستیک در ترکیه نشان داد که پتانسیل بسیار…
مطالعه بیشتر