12
مه

اطلاعیه صادرات شرکت پلی اتیلن نوین / تولیدکننده و صادرکننده انواع تانکر / بشکه / وان و…

 شرکت پلی اتیلن نوین تولیدکننده و صادرکننده انواع تانکر / بشکه / وان و ظروف میانتهی از ۱ الی ۲۰ هزار لیتر اطلاعیه پ ۲۰۱۷/۱ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف تولید ملی و همچنین صادرات محصولات…
مطالعه بیشتر