16
آوریل

کامپوزیت‌های فلزی پلیمری برای ماهیچه‌های مصنوعی در کشور تولید شد

کامپوزیت‌های فلزی پلیمری یونی (IPMC) برای استفاده به عنوان ماهیچه‌های مصنوعی توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شد. به گزارش سرویس علمی ایسنا، این کامپوزیت‌ها توسط تیم تحقیقاتی فناوری‌های نوین در مهندسی پزشکی متشکل از دکتر نادیا نقوی،…
مطالعه بیشتر